CN & Lễ Trọng

Chuẩn bị đón chờ Chúa đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN C (Ml 3,19-20a ; 2Tx 3,7-12 ; Lc 21,5-19.)

 Xem chi tiết »
Tình Yêu mạnh hơn sự chết

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Mt 10,17-26)

 Xem chi tiết »
Tin vào cuộc sống vĩnh hằng đời sau

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C (2Mcb 7,1-2.9-14 ; 2Tx 2,16-3,5 ; Lc 20,27-38.)

 Xem chi tiết »
Hãy thương xót như Cha Trên Trời

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (Lc 19, 1-10)

 Xem chi tiết »
Bên nấm mồ lặng câm... giật mình thân phận mong manh!

Thánh Lễ Cầu Hồn nơi Đất Thánh (02.11.19) (Lc 23, 33. 39-43)

 Xem chi tiết »
Năng tưởng nhớ cầu nguyện cho tiền nhân

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN (Ga 6,32-40)

 Xem chi tiết »
Lễ Các Thánh Nam Nữ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (01/11) (Kh 7,2-4.9-14 ; 1 Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12 a)

 Xem chi tiết »
Sức mạnh hoán cải của tình thương

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C (Kn 11,22-12,2 ; 2Tx 1,11-2,2 ; Lc 19,1-10.)

 Xem chi tiết »
Khiêm hạ - Điều kiện để được ơn tha thứ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C (Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14)

 Xem chi tiết »
Được rửa tội và được sai đi loan báo Tin Mừng

SUY NIỆM KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO (Is 1, 1-5; 1 Tm 2, 4 - 6; Lc 24,44-53)

 Xem chi tiết »
Kiên trì cầu nguyện

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C (Xh 17,8-13 ; 2Tm 3,14-4,2 ; Lc 18,1-8)

 Xem chi tiết »
Truyền giáo trong thế giới hôm nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN TRUYỀN GIÁO – CN 29 TN C (Mt 28,16-20)

 Xem chi tiết »
Hãy là người biết ơn

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXVIII Năm – C (Lc 17, 11-19)

 Xem chi tiết »
Hãy tạ ơn Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN C (2V 5,14-17 ; 2Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang