CN & Lễ Trọng

Vì tôi tốt bụng

(21.8.2019 – Thứ tư Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Maria thật diễm phúc hơn mọi người phụ nữ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (Kh 11,19a. 12,1-6a,10ab; 1 Cr 15,20-27;Lc 1,39-45)

 Xem chi tiết »
Mẹ muốn chúng ta đạt tới cõi phúc trên trời

Suy niệm Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác về Trời (Lc 11, 27-28)

 Xem chi tiết »
Góp phần làm bùng cháy ngọn lửa Tin Yêu Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN C (Gr 38,4-10 ; Dt 12,1-4 ; Lc 12,49-53)

 Xem chi tiết »
Tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN C (Kn 18,6-9 ; Dt 11,1-2.8-19 ; Lc 12,32-48)

 Xem chi tiết »
Hãy là đầy tớ trung thành

Suy niệm Chúa nhật thứ XIX thường niên – Năm C (Lc 12,32-48)

 Xem chi tiết »
Hãy Chọn Cái Bền Vững Và Bỏ Cái Tạm Thời

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVIII Năm – C (Lc 12, 13-21)

 Xem chi tiết »
Hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN C (Gv 1,2; 2,21-23 ; Cl 3,1-5.9-11 ; Lc 12,13-21)

 Xem chi tiết »
Cầu nguyện theo Kinh Lạy Cha

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C (St 18,20-32 ; Cl 2,12-14 ; Lc 11,1-13)

 Xem chi tiết »
Tin tưởng vào Chúa và tha thiết nguyện cầu

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVII Năm – C (Lc 11, 1-13)

 Xem chi tiết »
Cầu nguyện và làm việc

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM - C (Lc 10, 25-37)

 Xem chi tiết »
Quân bình cuộc sống giữa cầu nguyện và phục vụ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN C (St 18,1-10a ; Cl 1,24-28 ; Lc 10,38-42)

 Xem chi tiết »
Hãy Đi Và Làm Như Vậy

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM - C (Lc 10, 25-37)

 Xem chi tiết »
Thực thi Lòng Thương Xót cụ thể

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 TN C (Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37)

 Xem chi tiết »
Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIV Năm – C (Lc 10, 1-12. 17-20)

 Xem chi tiết »
Vâng nghe Lời Chúa

Chúa nhật 14 thường niên – C

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang