CN & Lễ Trọng

Đừng có phe nhóm

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - B (MC 9,38-43.45.47-48)

 Xem chi tiết »
Cần tránh thói bè phái cục bộ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 26 TN B (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48)

 Xem chi tiết »
Muốn làm đầu thì hầu thiên hạ

(Suy niệm Chúa nhật 25 thường niên B)

 Xem chi tiết »
Làm Lớn Là Để Phục Vụ

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXV - B (Mc 9, 30 – 37)

 Xem chi tiết »
Maria Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại

“Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.’(Ga 19, 25-27)

 Xem chi tiết »
Muốn làm người đầu phải hầu thiên hạ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 TN B (Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)

 Xem chi tiết »
Lạy Chúa, Chúng Con Tôn Thờ Thánh Giá Chúa

Suy Niệm Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (Ga 3, 13-17)

 Xem chi tiết »
Thánh Giá và chúng ta

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN B

 Xem chi tiết »
Bỏ mình và vác Thập Giá: Điều kiện để theo làm môn đệ Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN B (Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35)

 Xem chi tiết »
Chúc tụng Mẹ! Mừng sinh nhật hôm nay

Suy niệm lễ Sinh nhật Đức Maria (Mt 1, 1-16. 18-23)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang