CN & Lễ Trọng

Vì Nước Trời...

Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên A (Mt 4,12-23)

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu là Chiên Cứu Độ của Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A (Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23)

 Xem chi tiết »
Hãy hối cải, vì nước Trời đã gần đến

Suy niệm Chúa nhật III - Năm A (Mt 12, 12-23 )

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên – Năm A

Chúng ta có thể chia đoạn Tin mừng Chúa Nhật hôm nay thành hai phần: Phần thứ nhất, Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối; phần thứ hai Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên.

 Xem chi tiết »
Thấy Và Làm Chứng

Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên A.( Ga 1, 29-34)

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu là Chiên Cứu Độ của Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 TN A (Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34)

 Xem chi tiết »
Chính Ngài Là Con Thiên Chúa

Suy niệm Chúa nhật II - Năm A (Ga 1, 29-34)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Năm A

Gioan Tẩy Giả có sứ mạng đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Vì thế, Ngài còn được gọi là Gioan Tiền Hô.

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A

Tin mừng Chúa Nhật hôm nay nói về sứ mạng của Thánh Gioan Tẩy Giả là giới thiệu và làm chứng cho Đấng Cứu Thế. Qua đó, mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta phải là những Gioan Tẩy Giả của thời đại, đó là luôn biết giới thiệu và làm chứng cho Đức Giêsu ở mọi nơi mọi lúc.

 Xem chi tiết »
Phép Rửa khiêm nhường

Sông Gio-đăng, tiếng Do Thái là “yarad” có nghĩa là đi xuống. Sông Gio-đăng phát nguồn từ ngọn núi Héc-mon ở độ cao 520m. suốt 220km đường dài dòng sông không ngừng đi xuống.

 Xem chi tiết »
Chúa chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hoá

Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa- Năm A (Mt 3, 13-17)

 Xem chi tiết »
Giáo lý về Chúa Giêsu chịu phép rửa

Sách Ngôn Sứ Isaia 42.1- 4.6-7; Sách Tông Đồ Công vụ 10.34-38 và Phúc Âm Thánh Matthêô 3.13-17

 Xem chi tiết »
Ý nghĩa của biến cố Chúa chịu phép rửa

Có thể nói không sai rằng Giáo Hội mừng Lễ Chúa Hiển Linh kéo dài qua 3 Chúa Nhật.

 Xem chi tiết »
Chúa tỏ mình ra cho những tâm hồn thiện chí

Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra những chi tiết tương phản lạ thường.

 Xem chi tiết »
Ánh sao đạo đức

Hôm nay, Ba Vua trên đường tìm đến thờ lạy Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Ba Vua là những người phương xa, không có đạo.

 Xem chi tiết »
Ánh Sao Dẫn Đường

Tin Mừng Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2,1-12)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang