CN & Lễ Trọng

Anh em hãy vui lên

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng - B (Ga 1, 6-8. 19-28)

 Xem chi tiết »
Dọn tâm hồn đón Đấng Thiên Sai Giêsu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B (Is 40,1-5.9-11 ; 2 Pr 3,8-14 ; Mc 1,1-8)

 Xem chi tiết »
Cần lắm một con đường thẳng!

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG, NĂM B (Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,9-14; Mc 1,1-8)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

Sau khi Nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa hứa sẽ ban Đấng Cứu Thế. Nhưng để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến, Thiên Chúa đã thiết lập một dân riêng, đó là dân Do thái. Qua các thời kỳ lịch sử, Thiên Chúa đã sai các vị lãnh đạo đến để chăn dắt dân riêng Ngài đã tuyển chọn.

 Xem chi tiết »
Hãy Dọn Đường Chúa

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - B (Mc 1, 1-8)

 Xem chi tiết »
Canh thức cầu nguyện và sẵn sàng đón Chúa đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B (Is 63,16b-17.19b.64,2b-7 ; 1 Cr 1,3-9 ; Mc 13,33-37)

 Xem chi tiết »
Chờ đợi nhưng phải tỉnh thức

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG, NĂM B (Is 63,16b-17.19b. 64, 2-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

Chúng ta bắt đầu bước vào Năm Phụng Vụ mới, khởi đi từ Chúa Nhật I Mùa Vọng. Mùa Vọng có hai đặc tính: Đặc tính thứ nhất, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; Đặc tính thứ hai, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày Tận thế (x. AC 39).

 Xem chi tiết »
Mùa Vọng, Mùa Của Chờ Mong

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - B (Mc 13, 33-37)

 Xem chi tiết »
Nước của Đức Giêsu ở chốn nào?

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM A - LỄ CHÚA KITÔ VUA (Ed 34,l1- 12.15- 17; 1 Cr 15,20- 26a.28; Mt 25,31- 46)

 Xem chi tiết »
Góp phần xây dựng vương quốc tình thương của Vua Giêsu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A - ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ (Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46)

 Xem chi tiết »
Giêsu vua Tình Yêu

Suy niệm lễ Chúa Giêsu Vua (Mt 25, 31-46)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A

Chúa nhật 34 là Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, đồng thời cũng là Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ. Giáo hội hướng chúng ta về ngày chung cuộc của con người và toàn thể vũ trụ. Đó chính là ngày Tận thế. Trong ngày đó, mỗi người sẽ phải đối diện với cuộc phán xét chung do chính Vua Giêsu làm Thẩm Phán.

 Xem chi tiết »
Tử đạo trong thế kỷ 21

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 Xem chi tiết »
Vạn Tuế Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Kn 3,1-9; Rm 8, 31b-39; Mt 10, 28-33)

 Xem chi tiết »
Tri ân và mừng kính các Thánh Tổ Tiên

Suy niệm lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang