CN & Lễ Trọng

Tôi là Con Thiên Chúa

(03.4.2020 – Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Theo Chúa vào trong vinh quang ngang qua thập giá

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ A (- KIỆU LÁ: Mt 21,1-11, -THÁNH LỄ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 27,11-54)

 Xem chi tiết »
Được sống lại

Suy Niệm TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5, MÙA CHAY, Năm A

 Xem chi tiết »
Trở nên ngôn sứ của sự sống và tình thương

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A (Ed 37,12-14 ; Rm 8.8-11 ; Ga 11,3-45)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa cần con người

Suy Niệm TIN MỪNG Lễ TRUYỀN TIN 25/3

 Xem chi tiết »
Con đường của anh chàng mù

(CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A 2020)

 Xem chi tiết »
Trở nên ánh sáng cho thế gian

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY A (1 Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41)

 Xem chi tiết »
KÍNH MỪNG THÁNH CẢ GIUSE, QUAN THẦY GIÁO HỘI

Hôm nay Giáo Hội hân hoan mừng kính Thánh Cả Giuse, Cha nuôi Chúa Cứu Thế, bạn thanh sạch của Đức Trinh Nữ Maria và là Quan Thầy của Giáo Hội hoàn vũ và của riêng rất nhiều người trong chúng ta...

 Xem chi tiết »
Nên Thánh theo gương Thánh Giuse

Suy niệm lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria (Mt 1, 16. 18-21.24)

 Xem chi tiết »
Đấng xin nước là Nguồn Nước Hằng Sống

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM A (Ga 4, 5 - 42)

 Xem chi tiết »
Trở nên mạch nước cứu độ cho tha nhân

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 3 MÙA CHAY A (Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42)

 Xem chi tiết »
Khát nước

Suy Niệm TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 Mùa Chay, Năm A

 Xem chi tiết »
Khổ nạn và Phục sinh

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM A (Mt 17,1-9)

 Xem chi tiết »
Được đi vào vinh quang của Thiên Chúa

Suy niệm TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2, Mùa Chay, Năm A

 Xem chi tiết »
Mùa Chay biến đổi tâm hồn

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY A (St 12,1-4a ; 2 Tm 1,8b-10 ; Mt 17,1-9)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang