CN & Lễ Trọng

Chị hãy đi bình an

(20.09.2018 – Chúa nhật 11 Mùa Thường niên, năm C)

 Xem chi tiết »
Bước theo Chúa trong khiêm hạ

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXV - B (Mc 9, 30 – 37)

 Xem chi tiết »
Từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN B (Is 50,5-9a ; Gc 2,14-18 ; Mc 8,27-35)

 Xem chi tiết »
Vác thập giá theo Chúa

Ông bà chúng ta vẫn thường nói “ Hạnh phúc thì ít ỏi, đau khổ thì triền miên, đã vậy khi hạnh phúc tới đâu có ai biết mà đón nhận, chỉ đến khi qua rồi thì mới biết đó là hạnh phúc! "

 Xem chi tiết »
Theo Chúa phải từ bỏ mình, vác thập giá mình

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXIV - B (Mc 8, 27 – 35)

 Xem chi tiết »
Nhận biết Chúa Kitô

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXIV – B (Mc 8, 27-35)

 Xem chi tiết »
Ép-pha-tha: Xin mở tai mở miệng và mở lòng trí con

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 23 TN B (Is 35,4-7a ; Gc 2,1-5 ; Mc 7,31-37)

 Xem chi tiết »
Ôi! Đẹp thay bao việc Chúa làm

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXIII – B (Mc 7, 31 - 37)

 Xem chi tiết »
Người làm mọi sự tốt đẹp

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXIII – B (Mc 7, 31-37)

 Xem chi tiết »
Lề luật là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXII – B (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

 Xem chi tiết »
Giữ Luật với lòng mến Chúa

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXII – B (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

 Xem chi tiết »
Thế nào là một người có lòng đạo đức thực sự?

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 22 TN B (Dnl 4,1-2.6-8 ; Gc 1,17-18.21b-22.37 ; Mc 7,1-8.14-15.21-23)

 Xem chi tiết »
Lời ban sự sống đời đời

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXI – B (Ga 6, 61 – 70)

 Xem chi tiết »
Lời Chúa là Lời Hằng Sống

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXI – B (Ga 6, 61 – 70)

 Xem chi tiết »
Chọn tin và sống theo Lời Chúa về bí tích Thánh Thể

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN B (Gs 24,1-2a.15-17.18b ; Ep 5,21-32 ; Ga 6,54a.60-69)

 Xem chi tiết »
Đón nhận Thánh Thể để nên giống Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B (Cn 9,1-6 ; Ep 5,15-20 ; Ga 6,51-58)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang