CN & Lễ Trọng

Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – C (Ga 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Noi gương Đức Mẹ vững tin vào Chúa

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – C (Ga 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Cùng Mẹ vững tin vào tình thương của Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C (Is 62,1-5 ; 1 Cr 12,4-11 ; Ga 2,1-11)

 Xem chi tiết »
Chúa chịu phép rửa, ta hãy xin ơn sống xứng đáng là con cái Chúa

Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa- Năm C (Lc 3, 15-6. 21-22)

 Xem chi tiết »
Ứng xử khiêm hạ noi gương Đức Giêsu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA C (Is 40,1-5.9-11 ; Tt 2,11-14;3,4-7 ; Lc 3,15-16.21-22)

 Xem chi tiết »
Họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người

SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH, LỄ CỦA ÁNH SÁNG (Mt 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Hãy Làm Cho Ánh Sáng Tỏa Sáng

SUY NIỆM LỄ CHÚA HIỂN LINH (Mt 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Trở nên ngôi sao lạ giữa đời thường

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ HIỂN LINH A.B.C (Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12)

 Xem chi tiết »
ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA CŨNG LÀ MẸ HỘI THÁNH

NGÀY 1 THÁNG 1 - LỄ MẸ THIÊN CHÚA (Năm ABC) (Lc 2,16-21)

 Xem chi tiết »
Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

"Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con..."

 Xem chi tiết »
Mẹ Thiên Chúa - Nữ Vương Hòa Bình

Suy Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Lc 2, 16-21)

 Xem chi tiết »
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ MẸ THIÊN CHÚA A.B.C (Ds 9,1-6 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,15-21)

 Xem chi tiết »
Mẫu gương gia đình hòa hợp hạnh phúc

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH GIA C (1 Sm 1,20-22.24-28 ; 1 Ga 3,1-2.21-24 ; Lc 2,41-52)

 Xem chi tiết »
Sinh ra nơi gia đình để cứu các gia đình

Suy Niệm Lễ Kính Thánh Gia (Mt 2, 13-15. 19.23)

 Xem chi tiết »
Noel: lễ của tình yêu, hy vọng và sẻ chia

"Đừng sợ, này ta báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta " (Lc, 2, 10). Vâng, một niềm vui cả thể không trọng đại sao được, bởi niềm vui này không dành cho riêng ai hay cho một nhóm người nào, mà là cho toàn dân !

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang