CN & Lễ Trọng

Thời gian thánh

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C

 Xem chi tiết »
Được xức Dầu và được sai đi

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – C (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

 Xem chi tiết »
Tích cực cộng tác với Chúa thi hành sứ vụ Thiên Sai

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C (Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1 Cr 12,12-30 ; Lc 1,1-4; 4,14-21)

 Xem chi tiết »
Mời Chúa vào nhà

16.1.2022 Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm (Is 62:1-5; Tv 96:1-2,2-3,7-8,9-10; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11)

 Xem chi tiết »
Đám cưới ở Cana

Tại Cana, miền Galilê, Chúa Giêsu cùng với các môn đồ và mẹ ngài tham dự một đám cưới. Vì thiếu rượu, nên Chúa Giêsu, không để cho các khách mời và cô dâu chú rể biết, đã yêu cầu gia nhân đồ nước đầy các bình đựng, và nước này trở thành rượu rất ngon, với số lượng lớn. Đây là “dấu chỉ” hoặc “công trình” đầu tiên (đây là những từ mà Gioan đặt cho các phép lạ) của Chúa Giêsu.

 Xem chi tiết »
Yêu như Chúa yêu

(Suy niệm lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su)

 Xem chi tiết »
Mẹ ơi con hết rượu rồi!

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – C (Ga 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Cùng Mẹ vững tin vào Lòng Chúa Thương Xót

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C (Is 62,1-5 ; 1 Cr 12,4-11 ; Ga 2,1-11)

 Xem chi tiết »
Bài học khiêm nhường từ sông Gio-đan

(Suy niệm lễ Chúa Giê-su chịu Phép Rửa)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang