CN & Lễ Trọng

Tôi đâu có bất công

(20.9.2020 – Chúa nhật 25 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Bao dung nhân hậu noi gương Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A (Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a)

 Xem chi tiết »
Tất cả đều lãnh mỗi người một đồng

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM - A (Mt 20, 1 – 16a)

 Xem chi tiết »
Hãy tha thứ vì ta cần Chúa thứ tha

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A (Mt 18, 21 - 35)

 Xem chi tiết »
Sẵn sàng tha thứ để được thứ tha

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A (Hc 27,33-28,9 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35)

 Xem chi tiết »
Rất cần tình bác ái huynh đệ

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM - A (Mt 18, 15 - 20)

 Xem chi tiết »
Sửa lỗi cách tế nhị và yêu thương

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A (Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20)

 Xem chi tiết »
Theo Chúa phải từ bỏ mình, vác thập giá mình

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A (Mt 16, 21 - 27)

 Xem chi tiết »
Vào trong vinh quang ngang qua Thập Giá

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A (Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16, 21-27)

 Xem chi tiết »
Kính chào Đức Nữ Vương

Suy niệm lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương

 Xem chi tiết »
Tin vào Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A (MT 16, 13 - 19)

 Xem chi tiết »
Trở nên viên đá sống động xây dựng đền thờ Hội Thánh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A (Is 22,19-23 ; Rm 11,33-36 ; Mt 16,13-20)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang