CN & Lễ Trọng

Cho chiên được sống và sống dồi dào

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B (Cv 4,8-12 ; 1 Ga 3,1-2 ; Ga 10,11-18)

 Xem chi tiết »
Chúa là Mục tử và là người phục vụ

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - B ( Ga 10, 11 – 18 )

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B

Đức Giêsu tự xưng mình là mục tử nhân lành. Ngài biết từng con chiên, yêu thương chăm sóc và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đàn chiên.

 Xem chi tiết »
Làm chứng về mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B (Cv 3,13-15.17-19 ; 1 Ga 2,1-5a ; Lc 24,35-48)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B

Bài Tin mừng hôm nay tường thuật lại việc Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ. Lần hiện ra đặc biệt này, Ngài ban cho các ông ơn bình an, soi sáng cho các ông am hiểu Kinh Thánh và ra lệnh cho các ông phải làm chứng nhân về sự chết và sự phục sinh của Ngài.

 Xem chi tiết »
Từ người bỏ cuộc trở nên Sứ giả Tin Mừng

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - B ( Lc 24, 35 – 48 )

 Xem chi tiết »
Đức tin là một ân ban của Lòng Thương Xót Chúa

Chúa Nhật 2 Phục Sinh – B (Cv 4, 32-35; 1 Ga 5, 1-6; Ga 20, 19-31)

 Xem chi tiết »
Vết Thương Của Lòng Thương Xót

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (Ga 20, 19-31)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B

Chúa nhật II Phục Sinh cũng là Chúa nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa. Bài Tin mừng trong Chúa nhật này được đọc chung trong cả ba năm A,B,C, kể lại hai lần hiện ra của Đức Kitô Phục sinh.

 Xem chi tiết »
Từ không tin đến vững tin và hăng hái loan truyền Đức Tin của ông Tô-ma

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH A.B.C (Cv 4.32-35 ; 1 Ga 5,1-6 ; Ga 20,19-31)

 Xem chi tiết »
Đêm thánh - Đêm hy vọng

(Lễ Đêm Phục Sinh - B) St 1,1-2,2 ; St 22,1-8; Xh 14,15-15,1a ; Is 54,5-14; Br 3,9 – 15.32;4,4; Ed 36,16-17a.18-28 ; Rm 6,3-11 ; Mc 16, 1-8)

 Xem chi tiết »
Ông đã thấy và đã tin

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN PHỤC SINH ABC (Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)

 Xem chi tiết »
Cùng Chúa chiến thắng tử thần

HIỆP SỐNG TIN MỪNG ĐÊM VỌNG PHỤC SINH B (Cv 10,34.37-43 ; Cl 3,1-4 ; Mc 16,1-8)

 Xem chi tiết »
'Đầy tớ' của Chúa... 'Đầy tớ' của trần gian

Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Năm Lễ Tiệc Ly (Ga 13, 1-15)

 Xem chi tiết »
Tình yêu và Thập Giá

Suy niệm thứ Sáu Tuần Thánh (Ga 18,1-19,42)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang