CN & Lễ Trọng

Người giữ cửa

(29.11.2020 - Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm B)

 Xem chi tiết »
Phải đề phòng

(28.11.2020 – Thứ bảy Tuần 34 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Mùa vọng, Mùa mừng vui và hy vọng

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - B (Mc 13, 33-37)

 Xem chi tiết »
Tỉnh thức

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng , Năm B

 Xem chi tiết »
Canh thức cầu nguyện và sẵn sáng đón Chúa đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B (Is 63,16b-17.19b.64,2b-7 ; 1 Cr 1,3-9 ; Mc 13,33-37)

 Xem chi tiết »
Vua đời ta

22/11/2020 Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm A

 Xem chi tiết »
Vua Tình Yêu

22 08 Tr CHÚA NHẬT 34 MÙA TN. CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ. (Lễ trọng. Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46)

 Xem chi tiết »
Vương quốc Tình Yêu

Trong thời đại tự do, dân chủ ngày nay, khái niệm vua theo đúng nghĩa của nó hầu như chỉ còn trong sử sách; còn chăng chỉ mang tính tượng trưng, hình thức. Qua rồi cái thời quân chủ với các vị vua “cha truyền, con nối” dùng uy lực để cai trị dân chúng.

 Xem chi tiết »
Góp phần xây dựng vương quốc tình thương

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A. ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ (Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46)

 Xem chi tiết »
Câu chuyện dòng sông và "người chết hai lần"

(Lễ Thánh Giám Mục Stêphanô Theodore Cuénot Thể - 14.11.2020)

 Xem chi tiết »
Làm gì với nén bạc Chúa trao?

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A (Mt 25, 14-30)

 Xem chi tiết »
Cần làm chứng cho Chúa như thế nào?

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 33 TN A - LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24/11) (2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Ga 12,20-32)

 Xem chi tiết »
Tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A (Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tx 5,1-6; Mt 25,14-30)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang