CN & Lễ Trọng

Các phẩm chất của một đức tin mạnh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A (Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.19-32; Mt 15,21-28)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A

Trong trận động đất xảy ra hồi tháng 3/2014 ở Nhật Bản, khi lực lượng cứu hộ bắt đầu tìm kiếm người bị nạn, họ nhìn thấy thi thể của 1 người phụ nữ qua vết nứt của 1 ngôi nhà đã bị đổ nát.

 Xem chi tiết »
Một Đức Tin Tuyệt Vời

Chúa nhật XX thường niên năm - A (Mt 15, 21-28)

 Xem chi tiết »
Để được cùng Mẹ đi theo Chúa lên trời

HIỆP SỐNG TIN MỪNG - LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI A (15/08) (Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56)

 Xem chi tiết »
Mẹ Về Trời, Hy Vọng Và Hạnh Phúc Của Chúng Ta

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI (Lc 1, 39-56)

 Xem chi tiết »
Tín thác vào quyền năng Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A (1 V 19,9a.11-13a ; Rm 9,1-5 ; Mt 14, 22-33)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm A

Có một người nọ ví cuộc đời của mình như một người lữ hành đang đi trên một bãi biển đầy cát. Khi nhìn lại cuộc hành trình, anh nhận ra hai điều kỳ lạ:

 Xem chi tiết »
An Tâm Vì Luôn Có Chúa

Suy niệm Chúa nhật XIX thường niên năm - A (Mt 14, 22 - 33)

 Xem chi tiết »
Trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 TN A – LỄ CHÚA HIỂN DUNG (Đn 7,9-10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19 ; Mt 17,1-9)

 Xem chi tiết »
Tình Liên Đới Đồng Loại

Suy niệm Chúa nhật XVIII thường niên – năm A (Mt 14, 13-21)

 Xem chi tiết »
Xin Ơn Biến Đổi

LỄ CHÚA BIẾN HÌNH (Mt 17, 1-9)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất được 4 tác giả sách Tin mừng thuật lại (x. Mt 14,13-21; Mc 6,30 -44; Lc 9,10 -17; Ga 6,1-14). Số lượng người hôm đó khoảng 5 ngàn người đàn ông không kể đàn bà và con trẻ. Nếu tính cả đàn bà và con trẻ thì có lẽ phải lên tới khoảng 15-18 ngàn người. Họ đi theo Chúa vì khát khao được lắng nghe Lời Ngài. Họ lắng nghe một cách say mê đến nỗi quên cả giờ giấc và ăn uống.

 Xem chi tiết »
Khôn ngoan từ bỏ của cải đời này lấy Nước Trời đời sau

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A (1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52)

 Xem chi tiết »
Hãy làm mọi sự để có được Nước Trời

Suy niệm Chúa nhật XVII thường niên – năm A (Mt 13, 44-52)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang