CN & Lễ Trọng

Lạy Cha chúng con

(20.6.2019 – Thứ năm Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sống đức tin và đức mến noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/06) (Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19)

 Xem chi tiết »
Đáp đền Tình Yêu của Thánh Tâm Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH TÂM NĂM C (Ed 34,11-16 ; Rm 5,5b-11 ; Lc 15,3-7)

 Xem chi tiết »
Chu toàn sứ vụ Tiền Hô noi gương Gioan Tẩy Giả

HIỆP SỐNG TIN MỪNG SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ (24/06) (Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80)

 Xem chi tiết »
Cần sự hiệp thông huynh đệ khi tham dự tiệc thánh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN C - LỄ MÌNH MÁU CHÚA (St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17)

 Xem chi tiết »
Ngôn ngữ của dấu chỉ

Có câu chuyện vui giả tưởng trong dân gian: Một giáo sư dậy môn thần học sau khi qua đời được đưa đến trình diện Thiên Chúa. Trước ngai tòa Thiên Chúa, vị giáo sư được Thiên Chúa ca ngợi về công lao nghiên cứu giảng dậy cho sinh viên về mầu nhiệm Thiên Chúa. Sau đó Thiên Chúa tiếp: „ Thưa giáo sư, nhưng đôi khi ngài giảng dậy nói về Ta, mà chính Ta cũng không biết như thế…!“

 Xem chi tiết »
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – C (Ga 16, 12-15)

 Xem chi tiết »
Sống hiệp thông và chia sẻ noi gương Chúa Ba Ngôi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 11 TN C - LỄ CHÚA BA NGÔI (Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15)

 Xem chi tiết »
Thánh Thần khấn xin ngự đến

Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ga 20, 19-23)

 Xem chi tiết »
Tác động của Thánh Thần nơi các tín hữu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG (Cv 2,1-11 ; 1 Cr 12,3b-7.12-13 ; Ga 20,19-23)

 Xem chi tiết »
Chúa Giêsu Hằng Cầu Thay Nguyện Giúp Cho Chúng Ta

Suy niệm Chúa nhật VII Phục Sinh Năm – C ( Ga 17, 20-26 )

 Xem chi tiết »
Lễ Chúa Thăng Thiên

“Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19). “Người được cất lên ngay trước mặt các ông và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa” (Cv 1,9).

 Xem chi tiết »
Thi hành sứ vụ chứng nhân cho Chúa hôm nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN C (Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Lc 24,46-53)

 Xem chi tiết »
Quê Hương Chúng Ta Là Quê Trời

Lễ Chúa Giêsu lên Trời (Lc 24, 46 - 53)

 Xem chi tiết »
Muốn được bình an, hãy giữ Lời Chúa

Suy niệm Chúa nhật VI Phục Sinh Năm– C ( Ga 14, 23-29 )

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang