CN & Lễ Trọng

Maria - Mẹ đầy ân sủng

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (St 3, 9-15. 20 ; Ep 1, 3-6. 11-12 ; Lc 1, 26-38)

 Xem chi tiết »
Đường hy vọng

Suy Niệm TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG VỌNG, Năm A

 Xem chi tiết »
Hãy thống hối, vì Nước Trời gần đến

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A (Mt 3, 1-12)

 Xem chi tiết »
Hồi tâm sám hối để dọn đường đón Chúa đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A (Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Mt 3,1-12)

 Xem chi tiết »
Thái độ mong chờ Chúa đến

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - A (Mt 24, 37-44)

 Xem chi tiết »
Tỉnh thức và sẵn sàng

Trong xã hội hiện nay, người ta thường khuyên mỗi người phải cảnh giác: cảnh giác với những kẻ bất lương, lừa đảo, với thực phẩm bẩn, với môi trường sống … Những phút giây mất cảnh giác thường khiến con người phải trả giá: lúc thì của cải không cánh mà bay, lúc thì sức khỏe bị tổn hại và nhất là có thể mất mạng sống như chơi.

 Xem chi tiết »
Đất hy vọng

Suy Niệm TIN MỪNG CHÚA NHẬT I, MÙA VỌNG, Năm A

 Xem chi tiết »
Tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A ( Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14 ; Mt 24,37-44)

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu, Vua Nhân Hậu

(Lễ Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ - Chuá nhật XXXIV, năm C )

 Xem chi tiết »
Vua Tình Yêu

Tin Mừng Chúa nhật cuối cùng năm Phụng vụ C tường thuật lại cái chết ô nhục của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá để nói về chức vị Vua cao cả của Ngài. Giữa những lời nhạo báng và thách thức, nổi bật lên một lời công nhận vương quốc của Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Giêsu - Vua Tình Yêu

SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA ( Lc 23, 35-43 )

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu Thiên Sai Vua Vũ Trụ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C - LỄ CHÚA GIÊ-SU VUA (2 Sm 5,1-3 ; Cl 1,12-20 ; Lc 23,35-43)

 Xem chi tiết »
Chuẩn bị đón chờ Chúa đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN C (Ml 3,19-20a ; 2Tx 3,7-12 ; Lc 21,5-19.)

 Xem chi tiết »
Tình Yêu mạnh hơn sự chết

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Mt 10,17-26)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang