CN & Lễ Trọng

Dũng cảm làm chứng cho Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (CN 33 TN B) (Mt 10,26-33)

 Xem chi tiết »
Sẵn sàng đón Chúa lại đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 33 TN B (Đn 12,1-3 ; Dt 10,11-14.18 ; Mc 13,24-32)

 Xem chi tiết »
Đức Tin Và Tấm Lòng Của Hai Bà Góa

Suy niệm Chúa nhật XXXII – B (Mc 12, 38 - 44)

 Xem chi tiết »
Ở đời quí nhất tấm lòng

Suy niệm Chúa nhật XXXII – B (Mc 12, 38 - 44)

 Xem chi tiết »
Để "của cho" thành lễ dâng đẹp lòng Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN B (1 V 17,10-16 ; Dt 9,24-28 ; Mc 12,38-44)

 Xem chi tiết »
Thực hành mến Chúa yêu người trong cuộc sống

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN B (Đnl 6,2-6 ; Dt 7,23-28 ; Mc 12,28b-34)

 Xem chi tiết »
Mầu nhiệm các thánh cùng thông công

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN (02/11)

 Xem chi tiết »
Sống yêu thương để được hạnh phúc

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a)

 Xem chi tiết »
Hân Hoan Mừng Chư Thánh

Lễ Các Thánh Nam Nữ (Mt 5, 1-12a)

 Xem chi tiết »
Các Thánh là ai vậy?

Lễ Các Thánh Nam Nữ (Mt 5, 1-12a)

 Xem chi tiết »
Muốn Sống Đời Đời, Hãy Ăn Bánh Giêsu

Suy Niệm Lễ Nhất - Ngày Lễ Các Linh Hồn (Ga 6, 51 – 59)

 Xem chi tiết »
Xin ơn sáng mắt sáng lòng để đi theo Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 30 TN B (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang