CN & Lễ Trọng

Được rửa tội và được sai đi loan báo Tin Mừng

SUY NIỆM KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO (Is 1, 1-5; 1 Tm 2, 4 - 6; Lc 24,44-53)

 Xem chi tiết »
Kiên trì cầu nguyện

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C (Xh 17,8-13 ; 2Tm 3,14-4,2 ; Lc 18,1-8)

 Xem chi tiết »
Truyền giáo trong thế giới hôm nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN TRUYỀN GIÁO – CN 29 TN C (Mt 28,16-20)

 Xem chi tiết »
Hãy là người biết ơn

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXVIII Năm – C (Lc 17, 11-19)

 Xem chi tiết »
Hãy tạ ơn Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN C (2V 5,14-17 ; 2Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19)

 Xem chi tiết »
Hiệu lực của Kinh Mân Côi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 27 TN – KÍNH TRỌNG THỂ LỄ MÂN CÔI (Cv 1,12-14; Lc 1,26-38)

 Xem chi tiết »
Tin yêu và khiêm nhường phục vụ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN C (Kb 1,2-3;2,2-4 ; 2Tm 1,6-8.13-14 ; Lc 17,5-10)

 Xem chi tiết »
Xin thêm lòng tin cho chúng con

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVII - NĂM C (Lc 17, 5-10)

 Xem chi tiết »
Đừng Vô Cảm

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên - C (Lc 16, 19-31)

 Xem chi tiết »
Quân tâm phục vụ những người bất hạnh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN C (Am 6,1a.4-7 ; 1 Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31)

 Xem chi tiết »
Không ai có thể được cứu độ nhờ tiền

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV - C (Lc 16, 1-13)

 Xem chi tiết »
Khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C (Am 8,4-7 ; 1 Tm 2,1-8 ; Lc 16,1-13)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ vì yêu

Suy Niệm Chúa nhật XXIV Thường Niên - C (Lc 15, 1-32)

 Xem chi tiết »
Lạy Chúa, Chúng Con Tôn Thờ Thánh Giá Chúa

Suy Niệm Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (Ga 3, 13-17)

 Xem chi tiết »
Bao dung nhân hậu như Cha trên Trời

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN C (Xh 32,7-11.13-14 ; 1 Tm 1,12-17 ; Lc 15,1-32)

 Xem chi tiết »
Điều kiện để đi theo làm môn đệ Đức Giêsu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C (Kn 9,13-18 ; Plm 9b-10.12-17 ; Lc 14,25-33 )

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang