CN & Lễ Trọng

Phêrô - Phaolô, hai vị Tông đồ được tha thứ và hoán cải

Lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đưa chúng ta vào trung tâm của mầu nhiệm Giáo hội; không chỉ vì hai ngài là 2 trụ cột chính của Giáo hội, mà hơn hết là vì trách nhiệm mà Chúa Giêsu đã giao phó cho Phêrô:

 Xem chi tiết »
Lòng mến của hai Tông đồ Phê-rô và Phao-lô

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19)

 Xem chi tiết »
Trái Tim Thiên Chúa

SUY NIỆM LỄ TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU (Lc 15, 3-7)

 Xem chi tiết »
Đời người: Ân ban và sứ vụ

(Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – 23.6.2022 – Nhậm chức Chánh xứ Quảng Ngãi)

 Xem chi tiết »
Khi Con Nghe Tiếng Kêu Mời

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIII năm - C ( Lc 9, 51-62)

 Xem chi tiết »
Từ bỏ mọi sự để nên môn đệ Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN C (1 V 19,16b.19-21 ; Gl 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62)

 Xem chi tiết »
Gio-an thi hành sứ vụ làm Tiền sứ của Đức Ki-tô

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ (Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80)

 Xem chi tiết »
Đáp đền Tình Yêu của Thánh Tâm Chúa thế nào?

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH TÂM NĂM C (Ed 34,11-16 ; Rm 5,5b-11 ; Lc 15,3-7)

 Xem chi tiết »
Bánh rượu Menkixêđê - Bánh Rượu Giêsu

Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm – C ( Lc 9, 11b-17)

 Xem chi tiết »
Tham dự bữa tiệc thánh hiệp thông huynh đệ

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN C - LỄ MÌNH MÁU CHÚA (St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17)

 Xem chi tiết »
Antôn Padua - Vị tiến sĩ Tin Mừng

SUY NIỆM LỄ THÁNH ANTÔN PADUA (Kn 7,7-10.15-16; Eph 4;1-7.11-13; Mc 16;15-20)

 Xem chi tiết »
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống Kitô hữu

Trong trình thuật việc Đức Giê-su chịu phép rửa tại sông Giô-đan, thánh Mác-cô đã tóm tắt mấy dòng sau đây: “Hối ấy, Đức Giê-su từ Na-gia-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: ‘Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con’ ” (Mc 1, 9-11).

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang