Chuyện nhỏ... lộ tỏ dễ thương

8/6/2022 12:01:02 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Sáng, sau lễ Quý chức Thường vụ Ban hành giáo vào cà phê, chào Cha xứ, ngồi nhâm nhi tý rồi tranh thủ đi tham dự khóa học Ban Hành Giáo, do Giáo phận tổ chức thường niên, hai ngày.

Để tiện cho Quý chức tham dự, khóa tổ chức theo cụm Giáo hạt...

Các Giáo hạt thuộc miền cao sơn cước, được 'khai trương' học đầu tiên trong đợt huấn luyện năm nay.

Trong khoảng thời gian ngắn 'nhâm nhi' ấy, tớ có đề cập vấn đề... tiền bạc (tệ thế!).

Thực ra, đấy là vấn đề chia sẻ mỗi người một ít cho việc tổ chức, chủ yếu bữa ăn trưa.

Ông Chánh cho biết: 

- Thưa Cha, không thấy thông báo góp chia sẻ bữa ăn.

Điều này đáng khen. Của một đồng công một lạng... Sự hiện diện của quý chức 'một lạng' rồi, giờ lại thêm chia sẻ 'một đồng' nữa thấy cũng kỳ kỳ...

(Trong tinh thần 'một lạng' ấy, quý chức tham dự việc chung cấp Giáo hạt hay giáo phận (chẳng hạn mừng Quan Thầy...), tớ xin chia sẻ 'một đồng' cho Giáo xứ chia sẻ, người tham dự việc chung không phải bận tâm đến tiền bạc chia sẻ…)

Nhưng không có chia sẻ một đồng, dồn nhiều đồng cho người phụ trách tổ chức cũng... oằn lưng, tội nghiệp (!)

Tớ gợi ý:

- Theo các ông, Giáo xứ có nên góp 'một đồng' chia sẻ không ?

Hai luồng ý kiến xuất hiện: Người thì bảo nên…; Người thì bảo thôi bởi ‘con nghĩ’ các Giáo xứ có lẽ không chia sẻ đâu (?!). Với lại đây là do cấp Giáo phận tổ chức...

Tơ ủng hộ ý kiến 'nên'... 

Của ít lòng nhiều… Chia sẻ một chút, ít là phụ bàn ăn cho 'đoàn' của Giáo xứ...

Một đồng hay một chút đối với mỗi Giáo xứ, hay mỗi người chỉ là bụi bặm, cái móng tay...

Nhưng nhiều cái bụi bặm- cái móng tay kết lại có khi trở thành cục đá nặng- đá tảng cho người phụ trách tổ chức !

Việc chia sẻ dẫu một đồng, một cắc... lại thể hiện tinh thần trách nhiệm, tinh thần Bác Ái chia sẻ[1]...

Việc chia sẻ một đồng tốt thế, đẹp thế ai dại lại 'thờ ơ' bỏ qua!

Việc nhỏ đầy tinh thần trách nhiệm yêu thương ấy, dẫu ‘vụn vặt’… tớ nghĩ cũng đem chút niềm vui cuộc sống…

Tớ nhờ ông Chánh chuyển lời chào thăm và cảm ơn Đức Ông Vinh Sơn, Trưởng Ban tổ chức các khóa Huấn luyện- bồi dưỡng Ban Hành giáo.

Tạ ơn Chúa!

Lm. Đaminh Hương Quất[1] x.‘Phong Bì’ của nợ hay Hồng Phúc’, http://conggiao.info/phong-bi-cua-no-hay-hong-phuc-d-40469

Lên đầu trang