Chứng nhân sống đạo

3/24/2017 7:53:14 PM
Kính thưa Bà Con, Không chỉ cầu xin Chúa ''Thánh hóa'' mình trong Mùa Chay, mà ngay cả từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm của chúng ta ở cõi tạm nầy.

Nơi Thánh Ca ''Vinh Danh Chúa'' (Gloria Deo), chúng ta tuyên xưng: ''Vì chỉ có Chúa là Đấng Thánh!'' (Quoniam Tu solus Sanctus!) Trong nhân loại, chỉ một mình Trinh Nữ Maria được Thiên Sứ Gabriel báo cho biết Tuyệt Mỹ Danh nầy: ''Kính chào (Vui lên) ƠN ĐẦY!'' (Ave Gratia Plena) Lý do: Trinh Nữ được biệt tuyển theo Thánh Ý Tiền Định của Thiên Chúa ''phi thời gian và phi không gian'' vì Ngài là Tác Giả hai ''phạm trù'' vừa nêu. Vả lại, là Mẹ CỦA Chúa Giêsu (tức Thiên Chúa Cứu Chuộc, đồng Bản Tính với Chúa Cha), Trinh Nữ không thể bị Satan đè đầu như Sáng Thế Ký 3,15 đã báo trước, cũng là ''Tân Tin Mừng Khởi Đầu'' dù đó là chứng từ trong Cựu Ước!!! 

Còn tất cả chúng ta đều là phạm nhân mang tội tổ tông và tội mình làm. Chính vì thế, tôi kính tặng Bà Con bài thơ ''NÊU GƯƠNG SỐNG ĐẠO'' khác với việc GIỮ ĐẠO chỉ bằng hình thức để che mắt thiên hạ. Thánh Giacôbê dạy: ''Đức tin không có hành động là đức tin chết!'' Còn Thánh Phaolô thì: ''TIN, CẬY, MẾN, mà MẾN nằm hàng đầu.'' Mến là phải kính sợ Chúa và yêu người khác.

Kính mến,

Phan văn Phước

 

BÀI THƠ

 

NÊU GƯƠNG SỐNG ĐẠO

Bên dòng sông nước trong xanh

Tiền Nhân ''viễn xứ'' khai canh, lập làng...

Trường Sơn xanh biếc nhìn sang

Lúa non gợn sóng nhịp nhàng, lao xao

Dương Sơn có lũy tre rào

Ca Đoàn, Tu Viện, tháp cao Thánh Đường

Canh tàn, vừa chớm tinh sương

Tiếng chuông từ tháp Thánh Đường ngân vang

Trẻ con, người lớn vội vàng

Tiến về Nhà Chúa, nghiêm trang nguyện cầu

Dâng xong Thánh Lễ Nhiệm Mầu

Nông dân cùng với con trâu đi cày...

Bà con lao động hăng say

Tin rằng vẫn có tháng ngày ấm no

''Là Ơn Thiên Chúa ban cho

Lòng mình thoát cảnh âu lo, bồn chồn...''

Chuông chiều thanh thoát đầu thôn

Là Lời Chúa dạy nâng hồn lên cao

Giáo dân lũ lượt tiến vào

Thánh Đường cầu nguyện... Biết bao là tình!

Trước khi nằm ngủ, xét mình:

''Trong ta, lòng có thật tình hay không?''

Cúi xin Thiên Chúa khoan hồng

Thứ tha ''tội lỗi chất chồng'' bấy lâu!

Thành tâm thống hối, gục đầu

Xin chừa tội lỗi ngõ hầu Chúa thương:

''Đêm nay có chết trên giường

Giúp con đừng bị ''quỷ vương'' đè đầu!!!'' 

 

Đức Quốc, Mùa Chay Thánh 2017

Đaminh Phan văn Phước

 

Kính mời Bà Con cùng thống hối:

Giọt lệ thống hối - Hoàng Oanh [Thánh ca] - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=cGAvII43svo

Và Kinh Vinh Danh (Gloria): Gloria in excelsis Deo (Gregorian latin) Glory be to God on high ...

 2:31

https://www.youtube.com/watch?v=k1yd9JhLPyM

Lên đầu trang