Chúc Tết năm Tân Sửu

2/11/2021 11:09:43 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Tân Sửu Năm con Trâu

Gia đình tình nghĩa bền Lâu

Vợ- Chồng Chung thủy đậm Sâu

Con Cái Thảo hiếu thắm Màu.

 

Chúc Tết Năm con Trâu

Biết buông bỏ buồn Rầu

Giận hờn đừng giữ Lâu

Cuộc sống đừng lệ Tâu

Biết xả thân chung Cầu.

Chúc thoát khỏi cúm Tàu

Thôi sợ hãi lo Âu.

Đất nước Văn minh- đẹp Giầu

Nhà nhà được Tự do Kinh Cầu.

 

Tân Sửu năm con Trâu

Chúc phát Tỏa Tâm Giàu

Lạc nghiệp an cư nhà Lầu

Biết tín thác Nguyện Cầu

Vững bước Vượt bể Sầu

Tin Mừng tỏa rạng giữa đêm Thâu.

 

Tân sửu Con Trâu Mới

Cả năm Tâm An vui phơi Phới

Sức khỏe luôn tấn Tới

Dự kiến thành công đạt tới Nơi

Ý thức mình Công dân Nước Trời.

Biết hướng về vĩnh phúc đời Đời.

Sau cuộc gian trần bể Khơi

Cửa Thiên Phúc gọi Mời.

Tuyệt vời

Là con Đức Chúa Trời !

 

Lm.Đaminh Hương Quất.

Lên đầu trang