Chúc Tết năm con Heo

2/7/2019 5:31:08 PM

Năm mới năm Đinh Hợi

Nhờ ơn Chúa đổi mới

Thăng tiến cả Đạo- đời

Trước nhớ ơn Cha Trời

Sau biết ơn Nguồn cội

Sống Thảo hiếu sáng ngời

Làm chứng nhân giữa đời

 

Mỗi người Năm Kỷ Hợi

Không cảm tính nóng vội

Hết bồng bột dở hơi

Thôi khoe hoang chơi trội

Đừng phạm pháp- gây tội

Tay dính tràm nhớ thôi

Biết thực tâm thống hối.

 

Gia đình Năm Kỷ Hợi

Thoát hiểm nghèo chới với

Biết đồng tâm tấn tới

Gặt hái nhiều thắng lợi

Cả năm đầy phấn khởi

Cả nhà vui phơi phới

 

Năm Kỷ Hợi con Heo

Gương Thánh gia biết noi theo

Gia cảnh hết đói nghèo

Gặp sóng gió cheo leo

Vợ chồng vững tay chèo

Cả nhà phúc hò reo

 

‘Đầy tớ’ năm con Heo

Bỏ gian tà lươn lẹo

Bỏ kiêu tớ lật kèo

Chân- Thiện- Mỹ biết theo

Hết vô cảm Tim teo

Vận nước đang hiểm nghèo

Biết quan tâm dõi theo

Vượt sóng chung tay chèo

Mới hy vọng vui reo.

 

Quê hương năm Đinh Hợi

Hết nệ Tầu phận tôi

Mong Dân Chủ tiến tới

Sau bao năm mong đợi.

Công lý biết để đời

Vì Dân mà tấn tới

Còn mãi lú (macle) rụng rơi

Hòa bình rộn khắp nơi

Lòng muôn Dân phơi phới !

 

Tạ ơn Cha Trời !

Cảm ơn tình đời !

 

Lm.Đaminh Hương Quất

 KYHOI.jpg

Lên đầu trang