CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÍNH THÂN 2016

2/8/2016 1:50:20 AM

Ban biên tập trang web Conggiao.info

xin kính gửi đến quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha,

quý Cha, quý tu sĩ nam nữ,

quý ân nhân và cộng tác viên

cùng toàn thể quý độc giả

một năm mới đầy tràn Tình Yêu và Ân Sủng của Chúa Xuân.

 

Trong Tin Yêu và Hy Vọng!

ConggiaoTet.jpg

Lên đầu trang