Chúa yêu thiếu nhi

4/28/2012 6:02:47 PM

Chúa Giêsu yêu thiếu nhi

Kinh thánh nói rõ như thế

Con luôn được Ngài yêu quý

Thật là hạnh phúc biết bao!

 

Hằng ngày Ngài vẫn dõi theo

Từng hoạt động, từng suy nghĩ

Khi học, khi chơi, khi ngủ

Ngài thật chu đáo quá đi!

 

Chúa Giêsu còn thứ tha

Khi con ham chơi, lầm lỗi

Dẫu biết con luôn yếu đuối

Nhưng Ngài chẳng chấp chi đâu

 

Con chẳng cô đơn chút nào

Vì luôn đồng hành với Chúa

Yêu Ngài nên con xin hứa

Noi gương Ngài sống thật ngoan

 

Chúa Giêsu, Chúa Chiên Lành

Con là một con chiên nhỏ

Cùng một ràn chiên của Chúa

Xin dạy con biết yêu thương

TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật IV Phục Sinh – 2012

Lên đầu trang