Chúa Vào Hoang Địa

2/25/2012 9:34:49 AM

Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào

Ở trong hoang địa khai mào ăn chay

Sống cùng dã thú đêm ngày

Sa-tan đến cám dỗ ngay tức thì

Ngài luôn chiến thắng một khi

Cậy trông nơi Chúa từ bi nhân hiền

Sau khi chiến thắng quỷ liên

Thiên thần hâu hạ triền miên không rời.

Gio-an bị bắt đi rồi

Chúa liền đi xứ giảng Lời Phúc Âm

Gọi mời những kẻ lỡ lầm

Ăn năn sám hối thực tâm trở về

Bởi vì Nước Chúa gần kề

Hãy tin vào Chúa đừng mê thói đời

Để vào Nước Chúa trên trời

Anh em luôn phải sống Lời Chúa răn

Thực lòng sám hối ăn năn

Mau về cùng Chúa Đấng chăn chiên lành.

Nguyện xin Chúa cũng đồng hành

Giúp con thắng vượt dỗ dành quỷ ma.

 

Jos. Hồng Ân

Lên đầu trang