Chúa sống lại hơn một lần sao?

7/17/2012 11:44:49 PM
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Lời giải đáp của tôi ngày 26-6 về Kinh Tin kính các Tông đồ đã làm cho một số độc giả gửi thêm câu hỏi. Ví dụ, một người hỏi: "Cả hai Kinh tin kính các Tông đồ và Kinh Tin kính Nicene bằng tiếng Anh đều nói rằng “on the third day, he rose again' (vào ngày thứ ba, Người sống lại nữa). Chữ again (nữa, lại) này dường như ngụ ý rằng Chúa Giêsu đã sống lại (trỗi dậy) nhiều hơn một lần từ cõi chết. Trong bản tiếng Latinh, tiếng Pháp và các các ngôn ngữ khác viết rằng “ngày thứ ba, Người đã sống lại (trỗi dậy) từ trong kẻ chết”. Xin cha giải thích rõ điều này”.

Đáp: Đây chỉ đơn giản là một nhược điểm của ngữ pháp tiếng Anh mà không có trong tất cả các ngôn ngữ. Nó không nhất thiết có nghĩa rằng hành động đã được thực hiện trước đó rồi. Ví dụ, nếu chúng ta nói: "Phêrô đang đi bộ trong rừng, anh vấp vào một gốc và ngã úp mặt xuống đất, Với tiếng rên, và chà tay vào mũi mình, anh lại đứng dậy (he got up again)”. Cụm từ “anh lại đứng dậy” hoặc “anh đứng dậy nữa” không ngụ ý rằng anh đã ngã xuống hơn một lần.

Cấu trúc trong tiếng Anh như thế cũng được dùng trong bản dịch King James và các bản dịch khác của Tân Ước, khi nhắc đến sự sống lại của Chúa Kitô.

Ví dụ, Mt 20, 18-19: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy (he shall rise again)” (điều này được lặp lại trong Mc 10, 33-34, Lc 18, 31-33).

Ngoài ra, 1 Cr 15, 3-4: "Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy (he rose again), đúng như lời Kinh Thánh”.

Nguyễn Trọng Đa
(Vietcatholic 16.7.2012/ Zenit.org 10.7.2012)

Lên đầu trang