Chúa Giêsu Hiển Dung

8/5/2015 10:19:29 PM

Ta-bo-rê đỉnh núi cao vời.

 Dung mạo Chúa sáng hơn mặt trời,

 Y phục rạng ngời như tuyết trắng.

 Rực rỡ dung nhan giữa đất trời.

 

 Tả hữu Chúa, lúc ấy hiện về,

Có Ê-li-a với Mô-sê.

 Cùng đàm đạo về cuộc thương khó,

 Mà Người sẽ chịu một ngày kia.

 

 Từ trời - như tiếng sấm phán ra :

 "Đây là Con yêu dấu của Ta.

 Các ngươi hãy nghe lời Người dạy.

 Vì Người Con rất đẹp lòng Ta."

 

 Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an,

 Ba môn đệ hằng theo Chúa luôn.

 Chứng kiến Thầy hiển dung vinh hiển,

 Xin dựng ba lều giữa thiên sơn.

 

 Kết nối thời gian thật tuyệt vời :

 Nhân vật thời Cựu Ước - hai người.

 Chúa Giê-su cùng ba môn đệ

Là phần Tân Ước hiện diện đây.

 

 Cả ba môn đệ như trong mơ:

Giây phút vinh quang thật bất ngờ.

Xuống núi mà lòng còn bỡ ngỡ.

Niếm tin được Thầy cùng cố cho.

 

 Xin soi lòng mở trí chúng con.

 Bàn tiệc Lời Chúa dưỡng nuôi hồn.

 Học hỏi, thực thi trong cuộc sống,

 Ngõ hầu mai hậu hưởng Thánh Nhan.

 

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang