Chúa Giêsu đã vác toàn bộ Thánh giá hay chỉ thanh ngang của Thánh giá?

4/21/2019 11:52:52 AM
Trong các sách Tin Mừng, các tác giả ghi lại rất ít về con đường Chúa Giêsu đến Canvê và về Thập giá của Người. Nhiều sử gia cho rằng Chúa chỉ vác thanh ngang, trong khi nhiều nhà chuyên môn khác tin rằng Người đã vác toàn cây Thập giá.

jesus.jpg

Thánh Mátthêu, Máccô và Luca cho biết Chúa Giêsu đã không vác nổi cây Thập giá toàn quãng đường nên đã bắt một người tên Simôn hỗ trợ Người. Sách của Thánh Gioan chỉ đề cập đến Chúa Giêsu và việc Người vác Thập giá đến Canvê.

 

Toàn bộ ký thuật không nhắc gì đến các chi tiết của cây Thập giá. Bởi lẽ, người Do Thái và người Hy Lạp thời các tác giả viết Sách Thánh đã quá rõ về người La Mã và cách họ hành hình nô lệ. Đóng đinh thập giá là chuyện phổ biến. Do đó, các đọc giả thời đầu hầu như không cần bất cứ mô tả nào để có thể hiểu chính xác cuộc hành hình Chúa Giêsu.

 

Theo sử gia Hershel Shanks, gỗ không dễ tìm, do đó người La Mã thường tái sử dụng các thanh đứng đã được cắm sẵn tại nơi hành hình. Vậy nghĩa là các tử tội chỉ phải mang một thanh ngang đến nơi chịu đóng đinh.

 

Mặt khác, nhiều nhà khoa học và sử học xem xét tấm khăn liệm Turin, tấm khăn được tin đã phủ xác Chúa Giêsu trong mộ, cho rằng Chúa Giêsu đã mang toàn bộ Thập giá.

 

Khoa học gia Harrington Lackey giải thích cách các nghiên cứu khoa học xác nhận truyền thống Chặng đàng Thánh giá: dùng công nghệ vi tính, họ khám phá ra có 2 vết trầy trên lưng. Các vết trầy in hình cây Thập giá, tạo ra bởi sức nặng của toàn bộ Thập giá lên lưng.

 

Thập giá bao gồm cả thanh đứng và thanh ngang cũng phù hợp với luật về ô uế của người Do Thái. Bởi lẽ luật tôn giáo tại một địa điểm quan trọng như Giêrusalem cấm tiệt việc đụng chạm vào những đồ vật liên quan đến người chết, nên chắc chắn người ta sẽ không cho phép để lại các thanh đứng trên mặt đất.

 

Như vậy các bằng chứng sử học và khoa học phân tích không đi đến thống nhất. Chúng ta chỉ biết rằng Chúa Giêsu đã phải vác một Thập giá nặng từ 45 đến 100kg trong tình trạng thân thể đầy những vết thương và sức lực đã hao mòn nhiều.

 

Theo Aleteia

Gioakim Nguyễn lược dịch

Lên đầu trang