Chúa Giêsu chịu phép rửa

1/10/2016 9:06:54 AM

Khi đến hồi viên mãn thời gian,

Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng trần.

Hiến mạng sống đền thay chuộc tọi,

Trao ban Lòng Thương Xót - Thánh ân.

Vị Tiền Hô đi trước giảng rao :

"Lấp trũng, bạt xuống những đồi cao.

Đường quanh co nắn cho ngay thẳng.

Đón Chúa Cứu Thế đang đến sau".

Dân chúng tuốn đến với Joan.

Sám hối, xin Rửa tại Jordan.

Ông Thanh tẩy họ trơg dòng nước,

Tâm hồn được sạch bởi Ơn ban.

Chúa Giêsu đi trong dòng người

Đến lãnh Phép Rửa tại mi đây.

Khiến Joan ngỡ ngàng kinh ngạc!

Nhưng Chúa bảo : "Cứ theo lời Người !"

Khi Chúa vừa lên khỏi mặt sông :

Tầng Trời mở ra rất oai phong.

Thánh Linh hình chim câu đậu xuống.

Sấm Trời : "Con Ta rất đẹp lòng".

Diễm phúc dường bao mọi suối nguồn !

Đấng Chí Thánh gánh tội thế nhân

Đã dìm mình trong dòng nước ấy.

Thánh hóa nước : vô tận nguồn ơn.

Nhớ về Jordan - Phút Huyền siêu,

Ba Ngôi hiển hiện thật nhiệm mầu !

Tâm hồn chúng con, xin thanh tẩy,

Để thành những kẻ dược Chúa yêu.

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang