Chúa Giê-su nói thẳng

9/5/2012 10:36:48 PM
Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXII TN

Lc 4, 16-30: Chúa Giê-su tại Na-da-rét

Lời Chúa:

16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa. 20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.23 Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào! "
24 Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.25 Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.


Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều.

-
Thứ nhất, Chúa Giê-su nói thẳng:

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận ở quê hương mình” (c 24).


Chúa Giê-su nhắc lại: “Ngôn sứ Ê-li-a chỉ giúp một bà góa ngoại đạo ở Xa-rép-ta” (c 26) vì những người khác không tin nên Ê-li-a có muốn giúp cũng không giúp được gì.

Ngài cũng nhắc: “Ngôn sứ Ê-li-sa chỉ chữa lành tướng Na-a-man ngoại đạo bị phong cùi mà thôi” (c 27) vì những người khác không chấp nhận tiên tri.

-
Thứ hai, hậu quả lời nói thẳng:

“Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành, thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực” (c 28-29)


- Thứ ba, có nên nói thẳng không?

“Người không muốn làm mất lòng ai thì cũng không ích gì cho ai” (Origène). Câu nói nầy cũng đáng chúng ta suy nghĩ và trả lời cho câu hỏi nêu trên.


Bài học: Hãy dám nói thẳng và dám nghe sự thật.


Sống đạo: Xin đừng khuấy động tâm hồn các Linh Mục

Một vài bài viết, một vài ý kiến làm ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống tu trì.

Xem ra, sự cô đơn gắn liền với tính vô cùng nhạy cảm..


Xem ra, vẫn còn rất nhiều ánh mắt khắt khe, đòi hỏi nơi các linh mục. Nhớ lại, có lần tôi nói đùa vui với Cha phó xứ tôi: "Đầu lễ cha xứ khủng bố, cuối lễ cha phó khủng bố. Sợ quá!". Câu nói này đã được cha xứ tiếp nhận và nhiều lần đưa vào bài giảng với thái độ rất vui vẻ và trọng thị, cộng thêm lời xin lỗi nếu mất lòng ai đó. Một câu nói vui, mặc dầu ý nghĩa có như thế nào đi nữa, khi nghe Cha xứ nói, tôi phải chạnh lòng…


Viết ra những ý nghĩ trên đây, tôi xin chia sẻ với những người đã từng một lần không được vừa ý về lời nói và hành động của linh mục. Xin hãy tha thứ tính người của linh mục.

Xin cho các linh mục yên tâm làm công việc vác thánh giá hằng ngày mà theo Chúa.

Chúng ta hãy nhìn vào 98% những điều tốt đẹp mà các linh mục đã từng làm mà quên đi 2% con số nhỏ bé này.

Với tôi có một điều chắc chắn rằng cho dù ở môi trường nào, linh mục cũng chỉ muốn làm điều tốt cho chúng ta mà thôi.

Trên đây là những ý nghĩ thô thiển của một giáo dân-tân tòng. Dĩ nhiên, vẫn cần những mỹ từ, những lời hay ý đẹp. Nhưng cần hơn nữa, vẫn là sự hiểu biết, thông cảm sâu sắc, sự chân thành. Được như vậy,tính cách của người linh mục thêm phầnhoàn thiện.


Một linh mục bình thường, sống thực tế và biết gần gũi, kịp thời chia sẻ đồng cảm với giáo dân, tôi vẫn thích hơn.

(Hạnh Nguyên)


Cầu nguyện:


Lạy Chúa Giê-su, việc nói thẳng là cần thiết, nhưng cách nói thẳng lại cần thiết hơn. Lạy Chúa, khi cần góp ý xây dựng, xin Chúa giúp chúng con luôn cầu nguyện để biết cách nói sao cho hiệu quả. Chân tình, nhẹ nhàng có lẽ là cách nói thẳng có giá trị. Xin Chúa giúp chúng con biết cách nói thẳng. Amen.


Lm. Mi Trầm

Lên đầu trang