Chúa Giê-su không bao giờ cố gắng thành công một mình

11/30/2015 2:12:54 PM
Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 34)

34.png  

“Khi giao chiến, cần lời chỉ đạo, muốn thắng trận, cần nhiều cố vấn”. Cn 24:6

 

 Bạn cần tha nhân.

 

Bạn cần Thiên Chúa.

 

Mọi thứ bạn có đều do Thiên Chúa ban. Thành công là tập hợp những mối tương quan. Nếu không có thân chủ thì làm sao luật sư hành nghề được. Nếu không có bệnh nhân thì bác sĩ chữa bệnh cho ai. Nếu không có nha sĩ thì ca sĩ lấy đâu ra bài hát để hát.

 

Tương lai của bạn liên đới với tha nhân, vì vậy hãy phát triển kỹ năng tương quan với người khác.

Chúa Giê-su không ngừng nói chuyện với Cha Trên Trời. Ngài nói chuyện với các môn đệ. Ngài nói chuyện với mọi người. Khi mười hai tuổi Ngài đã trò chuyện với các kinh sư và tư tế trong đền thờ. Ngài nói chuyện với những người thu thuế, những người chài lưới, thầy thuốc, luật sĩ. Ngài nói “Tôi không thể tự ý mình làm gì” (Ga 5:30).

 

Bạn cần những người giải quyết vấn đề trong đời mình.

 

Bạn cần một luật sư, một bác sĩ, một tư vấn tài chính giỏi. Bạn cần gia đình bạn. Bạn cần một người đỡ đầu thiêng liêng. Bạn cần tha nhân.

 

Hôm nay bạn hãy lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và vâng nghe theo mọi hướng dẫn đó.

 

Chúa Giê-su đã làm như vậy.

 

 Cầu Nguyện

 

Lạy Cha, con người chúng con không ai có thể làm gì mà không cần đến người khác. Xin hãy hướng dẫn con và ban cho con ơn khôn ngoan hầu con biết được ai là người con có thể hướng đến. Con ý thức đời sống con phụ thuộc vào người khác và ở cách con giúp đỡ họ ra sao. Con nguyện xin nhờ Chúa Giê-su Kitô. Amen.

 

Câu Hỏi

 

Đâu là ba khả năng bạn còn thiếu và bạn đang học hỏi nơi người khác trong nhóm của mình?

 

(Luca Trần Gia Huấn & các bạn chuyển ngữ từ Mike Murdock, The Leadership Secrets of Jesus (Manila: Lighthouse Inspirational Books & Gifts, 2001), tr. 133-134.

dongten.net 29.11.2015)

 

Lên đầu trang