Chúa Giê-su giữ tương quan với những người có nền tảng khác nhau

9/5/2015 7:31:46 PM
Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 23)

“Trí người minh mẫn tiếp thu hiểu biết, tri thức là điều tai kẻ khôn kiếm tìm”. Cn 18: 15

 

Sự tốt lành có ở khắp nơi

 

 Mỗi người đóng góp cho đời mỗi kiểu. Tôi tin là bạn cần những góp ý khác nhau trong đời mình. Ai đó cần những gì bạn đang có và bạn cần những đóng góp từ người khác. Tất cả những trải nghiệm của bản thân sẽ làm nên con người của bạn.

 

Mỗi người có một tính cách khác nhau. Mỗi người quanh bạn có trình độ hiểu biết khác nhau. Tùy bạn chọn kín múc nguồn kiến thức của họ đến mức độ nào và phát huy từ những kiến thức đó ra sao. “Thiếu lãnh đạo, dân tộc bị sụp đổ, nhiều cố vấn, đất nước được an ninh” (Cn 11:14).

 

Hãy nhìn những người xung quanh Chúa Giê-su xem: Người thu thuế, thấy thuốc, thợ chài lưới, người phụ nữ bị kết án bảy tội.

 

Có người thì nghèo đói, có người thì giàu sang. Có người thì rất hăng hái, có người thì ủ rủ. Có người thì bộc trực như Phê-rô, có người thì thấu đáo như Gia-cô-bê.

 

Hãy sẵn lòng lắng nghe người khác. Mỗi người có cái nhìn khác nhau. Họ cảm nhận với con tim khác nhau. Họ nghe bằng đôi tai khác nhau. Ai đó biết điều gì mà bạn cũng nên biết. Bạn sẽ không khám phá ra điều đó cho đến khi bạn dành thời gian, dừng lại và lắng nghe họ. Một thông tin nhỏ có thể chuyển bại thành thắng. Quyết định vĩ đại là thành quả của suy tư sâu xa.

 

Chúa Giê-su xây dựng tương quan.

 

Cầu Nguyện

 

 Lạy Cha, con nhận ra rằng Cha sáng tạo ngang qua những con người phi thường và khác biệt. Xin Cha ban cho con sự khôn ngoan và khả năng nhận biết rằng chính lúc con dành thời gian cho người khác là lúc con đầu tư cho sự thành công của con cũng như của tha nhân. Con phó thác vào quyền năng của Cha, nhân danh Đức Kitô. Amen.

 

Câu Hỏi

 

 Bạn thường hoạch định phương cách dành thời gian hữu ích với nhiều người khác nhau thế nào?

Bạn ghi lại và tập hợp những kiến thức quan trọng mà bạn nhận được từ họ ra sao để sau này bạn có thể tìm lại được?

 

(Luca Trần Gia Huấn & các bạn chuyển ngữ từ Mike Murdock, The Leadership Secrets of Jesus (Manila: Lighthouse Inspirational Books & Gifts, 2001), tr. 100-102. ,

dongten.net 05.09.2015)

Lên đầu trang