Chúa Giê-su biết giá trị của mình

11/23/2015 4:07:01 PM
Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 33)

33.jpg  

“Ai có quà biếu sẽ rộng đường lui tới, sẽ gặp được người chức trọng quyền cao”. Cn 18:16

 

 Hãy ý thức về giá trị của bạn

 

 Nhiều người xung quanh bạn chưa chắc hiểu rõ bạn. Và cho dù họ có hiểu bạn rõ hay không cũng không quá quan trọng. Nhưng điều quan trọng là bạn khám phá chính mình, giá trị của mình và tài năng của bản thân.

 

Khi mọi người thích bạn thì có nghĩa là bạn được nhiều người biết đến. Nhưng khi bạn thích bản thân mình thì bạn sẽ có hạnh phúc.

Có một câu chuyện thú vị là khi Chúa Giê-su đến thăm nhà ông Lazarô và hai người chị em của ông ấy là Maria và Matta. Matta bận rộn chuyện bếp núc và khó chịu về việc Maria chỉ lo ngồi trước Chúa Giê-su và lắng nghe từng lời Người nói. Khi Matta than phiền thì Chúa Giê-su đáp, “Maria đã chọn phần tốt nhất” (Lc 10:42).

 

Ngài biết giá trị của bản thân mình. Ngài biết lời của Ngài là sự sống. Ngài rất tự tin và mong đợi được đón tiếp thật tốt.

 

Chúa Giê-su luôn trân trọng những ai biết đón nhận giá trị của Ngài.

 

Thậm chí Chúa Giê-su còn phản ứng rất thiện chí trước việc người phụ nữ rửa chân cho Ngài. “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chào tôi được một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi” (Lc 7:44-46)

 

Chúa Giê-su biết giá trị của Ngài.

 

Cầu Nguyện

 

Lạy Cha, Ngài đã tạo dựng nên con. Lời Cha mặc khải rằng Cha đã tạo dựng con người chúng con vì tình yêu. Xin hãy dạy con biết chấp nhận và yêu thích bản thân mình. Hạnh phúc sẽ đến khi con biết yêu thích bản thân như con là. Con nguyện xin nhờ Chúa Giê-su Kitô. Amen.

 

Câu Hỏi

 

Đâu là ba từ miêu tả bạn rõ nét nhất?

 

Điều gì bạn có thể làm rất tốt mà bạn có thể chia sẻ với người khác?

 

Bạn sẽ chia sẻ điều ấy với ai đó như thế nào trong mười ngày tới?

 

(Luca Trần Gia Huấn & các bạn chuyển ngữ từ Mike Murdock, The Leadership Secrets of Jesus (Manila: Lighthouse Inspirational Books & Gifts, 2001), tr. 130-132./

dongten.net 22.11.2015)

Lên đầu trang