Chúa dạy

2/22/2012 8:00:19 PM
(Thứ tư lễ tro- Mt 6, 1-6. 16-18)

Chúa căn dặn các môn đồ

Các con cẩn thận đừng phô trương gì

Nếu phô con chẳng còn chi

Trước mặt Thiên Chúa từ bi nhân hiền

Các con bố thí đồng tiền

Đừng cho ai biết mà phiền lắm thay

Nhớ làm giữ kín đôi tay

Không cho tay trái biết tay phải làm

Nguyện cầu cũng thế con làm

Đừng ra đường phố càm ràm mất công

Giả hình thích đứng chỗ đông

Giang tay cầu nguyện kẻ trông người nhìn

Các con đóng cửa im lìm

Nguyện cùng với Đấng thấu tim mọi người

Ăn chay con hãy vui cười

Đừng ra thiểu não trước người thế gian

Dầu thơm hãy xức lan tràn

Chỉ mình Thiên Chúa tiên vàn biết con.

 

Jos. Hồng Ân

Lên đầu trang