CHÚA CHỈ MẠC KHẢI CHO KẺ BÉ MỌN

6/1/2013 6:01:05 PM
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN - NĂM LẺ

Mk11_27-33.jpg 

Lời Chúa: Mc 11,27-33


27 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi Người đi đi lại lại trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi : 28 "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy ?" 29 Đức Giê-su đáp : "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta ? Các ông trả lời cho tôi đi !" 31 Họ bàn với nhau : "Nếu mình nói : ' Do Trời ', thì ông ấy sẽ vặn lại : 'Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?' 32 Nhưng chẳng lẽ mình nói : ' Do người ta ' ?" Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ. 33 Họ mới trả lời Đức Giê-su : "Chúng tôi không biết." Đức Giê-su liền bảo họ : "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."

Suy Niệm


Ta biết dưới ngòi bút của tác giả Tin Mừng Marcô tường thuật cuộc đời Đức Giêsu có nhiều kẻ chống đối lời giảng và việc làm của Ngài. Chúng mở hai chiến dịch : Mở đầu cuộc đời công khai của Đức Giêsu, kẻ ác tấn công Ngài năm đợt ; khoảng ba năm sau, chúng trở lại mở năm đợt tấn công Đức Giêsu quyết phải diệt được Ngài.

 

Chiến dịch châm ngòi tấn công Đức Giêsu :

1- Quyền nào ông tha tội cho người ta? (Mc 2,1-12).

2- Tại sao ông bạn bè với quân thu thuế? (Mc 2,15-17)

3- Tại sao ông không biết dạy môn đệ ăn chay? (Mc 2,18-22).

4- Tại sao ông để môn đệ dập ruộng lúa người ta mà mở đường đi? (Mc 2,23-27)

5- Tại sao ông chữa bệnh cho người ta vào ngày thứ bảy dù Luật không cho phép? (x Mc 3,1-6)

 

Như thế, những đối thủ tới tấp tấn công Đức Giêsu, nhưng chúng tung chưởng nào, Ngài bẻ gãy chưởng ấy tức khắc! Từ bấy giờ các đối thủ im bặt không xuất đầu lộ diện. Mãi đến ba năm sau, một thời gian dài chúng bày mưu tính kế thâm độc hơn, nhằm mở chiến dịch triệt hạ Ngài :

 

Chiến dịch quyết thắng giết Đức Giêsu.

 

1’ Ông lấy quyền nào đánh đuổi người buôn bán khỏi Đền Thờ ? (Mc 11,27-33)

2’ Có nên nộp thuế cho hoàng đế Roma không ? (Mc 12,13-17)

3’ Ông chứng minh thế nào về niềm tin người chết sống lại cho hợp lý? (Mc 12,  18-27)

4’ Điều răn nào quan trọng nhất ? (Mc 12,28-34)

5’ Đức Giêsu tấn công khóa quyền lực họ bằng câu hỏi : Tại sao Đức Kitô là con vua Đavid mà Đavid lại được Thánh Thần linh hứng cho nói về Đức Kitô : “Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con”. Chính vua Đavid gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? " (Mc 12, 36-37)

 

Những kẻ chống đối Đức Giêsu là các thượng tế, ký lục, hàng niên trưởng, càng thêm ấm ức vì không trả lời được. Chúng liền bỏ ra 30$ mua chuộc Giuđa – một người trong Nhóm Mười Hai của Đức Giêsu – cố tìm cách làm sao nộp Ngài cho đoàn lũ gươm giáo gậy gộc đã được nhóm đầu mục Do Thái sai đến bắt Ngài để nộp cho Roma lên án tử (x Mc 14,10-11 ; 14,43t). Nhưng chỉ sau ba ngày Ngài sống lại. Từ bấy giờ ai muốn tìm hiểu giáo lý của Đức Giêsu, thì phải được lãnh Bí tích Thánh Tẩy để gia nhập Hội Thánh. Chính vì vậy mà Đức Giêsu vặn hỏi : “Tôi hỏi các ông :phép rửa của ông Gioan bởi Trời hay bởi người ta ?” Họ suy tính với nhau vì nếu mình nói : “Do Trời” (ý Chúa), thì ông ấy sẽ vặn lại : “Tại sao các ông lại không tin ông ấy?” Nhưng chẳng lẽ mình nói : “Do người ta” (ý đồng loại). Họ sợ dân chúng vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu : “Chúng tôi không biết” (ý mình). Đức Giêsu liền bảo họ : “Tôi cũng vậy, tôi cũng không cho các ông biết quyền đâu tôi làm các điều ấy” (x Mc 11, 27-33 : Tin Mừng).

 

Như thế, những kẻ chống đối Đức Giêsu đã nhiều lần gài bẫy để hại Ngài, chúng lấy ý mình mà trả lời “chúng tôi không biết”, mà gạt đi ý của đa số dân chúng đã tin phép rửa của ông Gioan Bt bởi Trời ; khốn nạn nhất, chúng gạt ý Chúa đã sai ông Gioan đến làm phép rửa cho Đức Giêsu, nhằm hướng lòng mọi người tin vào Đức Giêsu là Con Chí Ái Cha trên trời, Ngài đến thanh tẩy loài người bằng Thánh Thần (x Mc 1,8.11). Chỉ có những người khiêm nhường, khao khát chân lý, muốn được Đức Giêsu mạc khải cho, thì phải :

 

- Ưu tiên đặt ý Chúa trên hết.

- Sau đó là dựa vào đa số ý đồng loại.

- Cuối cùng mới là ý của mình.

 

Những người như thế, Đức Giêsu gọi họ là “kẻ bé mọn”, Ngài đã ngợi khen Cha mạc khải cho (x Mt 11,25-27). Bởi vì người đơn sơ nhỏ bé là người khiêm tốn tìm kiếm chân lý. Tác giả sách Huấn ca ghi lại tâm tư của người đi tìm khôn ngoan : “Con xin cảm tạ và ca ngợi Chúa. Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện, và cho đến mãn đời, tôi vẫn tìm kiếm đức khôn ngoan. Như hoa tươi nở, tựa chùm nho chín,  đức khôn ngoan làm hoan hỷ lòng tôi. Chân tiến bước trên đường ngay nẻo chính, tôi dõi theo đức khôn ngoan từ thuở còn thanh xuân. Đấng đã cho tôi được khôn ngoan. Vì tôi đã cương quyết sống theo đức khôn ngoan,tôi hăng say tìm điều thiện và sẽ không xấu hổ thẹn thùng. Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu,và chuyên cần tuân giữ Lề Luật. Tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan,và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan” (Hc 51,12-20 : Bài đọc năm lẻ). Cho nên chỉ những người khôn ngoan mới nói : “Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng” (Tv 19/18,9a : ĐC năm lẻ).

 

Còn đối với hạng tự mãn mình khôn ngoan thông thái, dựa vào Luật Môsê, đã trở nên  những kẻ chống đối Đức Giêsu và gài bẫy nhằm diệt được Ngài! Chúng là quân nhị tâm (x Gc 4,8). Với hạng nhị tâm như thế, thánh Giuđa nhắc nhở các tín hữu trong thư ông gởi :

 

- “Anh em hãy nhớ lại những lời các Tông Đồ của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã nói trước kia.Nhưng anh em, hỡi anh em thân mến, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần, hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, để được sống đời đời.22 Những người do dự thì anh em phải thương xót; hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác, thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế” (Gđ câu 17.20-23: Bài đọc năm chẵn).

 

Nếu họ còn ngoan cố trong lầm lạc, thì thánh Gioan cho ý kiến :

 

-“Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn của Chúa, anh em đừng đón tiếp vào nhà, cũng đừng có chào hỏi nó. Vì ai chào hỏi nó là thông công vào những việc xấu xa nó làm” (2Ga 1,10-11).

 

Thánh Tông Đồ còn gắt gao hơn :

 

-“Con người như thế, hãy phó nộp cho Satan, mặc cho xác thịt bị tiêu diệt, ngõ hầu về thần khí nó được cứu thoát trong Ngày của Chúa” (1Cr 5,5). Bởi thế, các chủ chăn trong Hội Thánh không bao giờ đồng ý cho giáo dân đi tham dự tiệc Cưới hay tặng quà cho những cô cậu lấy nhau trái Luật Chúa và Hội Thánh !

 

Vì thế thánh Phaolô thiết tha nói : “Ước gì Lời Đức Kitô cư ngụ giữa anh em thật dồi dào phong phú, anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa Cha, nhờ Đức Kitô” (Cl 3,16a.17c : Tung Hô Tin Mừng).

 

Vậy muốn được Chúa mạc khải sự khôn ngoan cho, thì hãy cầu nguyện  : “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khát khao Chúa” (Tv 63/62,2 : ĐC năm chẵn).

 

THUỘC LÒNG

 

Hãy suy tưởng ngay lành về Thiên Chúa và thành tâm tìm kiếm Ngài. Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp (Kn 1,1b-2a).

 

Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang