Chu kỳ

5/20/2012 6:23:10 PM

Trăm năm Gỗ hóa thành Trầm

Diệu kỳ Thiên Ý, ai làm được đâu!

Hạ buồn bã tiếp Thu sầu

Qua Đông lạnh giá mới vào Xuân vui

Đời người cũng lắm ngậm ngùi

Buồn nhiều, vui ít, rối bời tâm can

Giêsu đau khổ muôn vàn

Mới vào được cõi bình an muôn đời

Chúa Trời đã chịu chết rồi

Ắt hẳn loài người chẳng thoát khổ đau!

Chu kỳ có trước, có sau

Vui, buồn, sướng, khổ nương theo chu kỳ

TRẦM THIÊN THU

Chúa nhật Thăng Thiên – 2012


Lên đầu trang