Christus vivit - Đức Kitô sống No.112

4/23/2020 2:12:55 PM

ChristusVivit_112.jpg
Ảnh: Liturgy Cover (Phụng Vụ Công Giáo Cover)

112. Sự thật đầu tiên cha muốn nói với mỗi người các con, đó là: “Thiên Chúa là tình yêu”. Dù các con đã nghe rồi hay chưa nghe điều này, cha cũng muốn nhắc lại sự thật ấy. Thiên Chúa yêu các con. Đừng bao giờ nghi nan, dù cho bất cứ gì xảy đến với các con trong đời. Mọi lúc mọi nơi, các con luôn được yêu vô hạn.

Bản dịch của Lm Công Đức

Lên đầu trang