Chống đối

9/5/2012 10:41:36 PM
Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXII TN

Lc 4, 31-37: Chúa Giê-su chữa người bị quỉ ám

Lời Chúa:
31 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng.32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.

33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng:34 "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! " Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất! "37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

Suy niệm:

(Theo Achille Degeest)

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều.

- Thứ nhất, thế lực chống đối Chúa Giê-su:

Đó là thế lực của ma quỉ. Đó là sức mạnh của sự ác, của điều xấu. “Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?”(c 33-34)

- Thứ hai, thái độ của chúng ta đối với sự chống đối:

Chúng ta không nên coi thường lời chống đối vì nó vẫn có giá trị của nó.

Chúng ta phải cố gắng rút bài học từ những lời chống đối.

Bài học: Hãy sửa đổi nếu điều người ta chống đối là đúng.

Sống đạo: Con khuyên cha

Ngày 22/01/2008, Ô-ma Bin La-đen (Omar Osama Bin Laden) con trai thứ tư của ông trùm khủng bố, nhắn cha hãy tìm con đường khác. Anh công khai nói ra ý muốn chấm dứt bạo động mà thân phụ của anh kích động. Lọai bạo động của an-Kê-đa (al Qaeda) đã tàn sát thường dân vô tội trong hàng loạt vụkhủng bố khắp thế giới, gồm trận tấn công tại Hoa Kỳ ngày 11-9-2001.

Omar nói rõ "Bom là không tốt để dùng với bất cứ ai. Hãy thay đổi cách hành động.” Đó chính là thông điệp mà người con của Bin Laden muốn nhắn gửi cha mình. Anh không muốn chiến tranh. Anh không muốn thế giới này cứ tiếp tục nhuốm máu bởi lối sống quá khích của cha mình. Anh muốn cha mình hối cải và cải tà quy chính, để sống đúng với phẩm giá con người là “nhân chi sơ tính bản thiện.”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, sống trên đời, ai cũng có những lỗi lầm và nhiều khi các đương sự không nhận ra. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn và biết nghe để nhận ra những thiếu sót của mình và quyết tâm sửa đổi. Amen.


Lm. Mi Trầm

Lên đầu trang