Chối Thầy

3/22/2016 9:03:05 PM
Ông Phê-rô lại thề mà chối: “Tôi không biết người ấy!” (Mt 26,72)

   peters-denial-carl-heinrich-bloch.jpg

Không ngờ, có lúc con gọi Thầy: “Người ấy”!

Để giữ cho mình đủ lạ và đủ xa.

Không ngờ, có lúc con hèn đến vậy!

Không dám nhận Thầy trước mặt người ta

 

Con chối Thầy đến lần thứ ba

May, Trời còn thương nên cho gà gáy

Bằng không, ai biết con sẽ chối đến lần thứ mấy

Tội, có khi chỉ là một sự nhượng bộ, được nuông chiều thành quen

 

Chối đến lần thứ ba con mới kịp thấy mình hèn

Ngược với những điều mình khăng khăng thề thốt

Ngược với bao lẽ hay lời tốt

“Dù có phải chết con cũng chẳng chối Thầy!”

 

Hoá ra chỉ vỗ ngực tự hào thì mới thật là hay

Hoá ra là ảo tưởng, rằng mình không bao giờ vấp ngã

Hoá ra mình chẳng có gì khác với tất cả

Có chăng chỉ là cái thói bộp chộp ngạo đời

 

Lạy Chúa của con, Chúa biết rõ con rồi

Mà vẫn thương con, cho con đi với Chúa

Để ngang qua những dập bầm trầy trụa

Con nhìn ra con người thực của mình

 

Cho con nhìn ra tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh

Một tình yêu luôn đi bước trước

Với tha thứ khoan dung và độ lượng

Luôn cho con cơ hội làm lại từ đầu

 

Xin dạy con từ những vấp ngã thật đau

Lay tỉnh con bằng những tiếng gà kịp lúc

Để sau những giọt lệ ăn năn thổn thức

Con lại đứng lên, tiếp tục bước theo Người

 

Cao Gia An, S.J

Lille, France – Mùa Chay 2016

(dongten.net 22.03.2016)

Lên đầu trang