'Chính sử'... tuyên truyền

7/8/2017 10:09:42 PM
Vụn Vặt Suy Tư Cuối Tuần:

Tớ đọc cuốn "Tôn Giáo- Giáo Dục- Một Cách Tiếp Cận', tuyển tập những bài nghiên cứu của các bậc Trí thức hiện đang trong buổi Tọa đàm (do Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp chủ biên), NXB Phương Đông, in xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2014.

 

Xin Bạn đọc đoạn trích sau để hiểu rõ 'chính sử' ... tuyên truyền

 

"Bộ 'Lịch sử Việt Nam', được coi là bộ sử chính thức của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do Ủy ban Khoa học xã hội biên soạn đã viết về Đạo Công giáo truyền vào VN như sau: "Từ thế kỷ thứ XVI, đạo Thiên Chúa theo các giáo sĩ và thuyền buôn phương Tây, bắt đầu truyền bá vào nước ta....

Trong bản án gay gắt kết tội Công giáo nói chung và các Giáo sĩ nói riêng, 'Lịch sử VN' đã dẫn lời tuyên bố quan trọng của Alexandre de Rhodes về việc 'cần phải chiếm lấy và chiếm được vị trí' chiến lược là VN và còn ghi rõ xuất xứ của lời tuyên bố đó.

 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đỉnh Đẩu đã 'tìm nơi hai trang 109-110 và toàn bộ tư liệu 'Những cuộc hành trình và truyền giáo', KHÔNG HỀ CÓ CÂU TUYÊN BỐ SẶC MÙI THỰC DÂN ĐẾ QUỐC ẤY, ngoại trừ những lời lẽ và thái độ quý mến và trọng kính chính quyền cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài của xứ ta đương thời"

 

Cho đến nay, quan điểm giáo điều, thiên lệch, thậm chí có chỗ xuyên tạc, của bộ 'Lịch sử VN' nói trên. các sách giáo khoa về lịch sử vẫn viết theo bộ sử chính thức này"

(x.(bài) Còn Chăng Dạy Sử Để Dạy Người, sđt, tr.91tt)

 

Lại nhớ anh hùng Võ Thị Sáu... Thực chất đây là một cô bé tâm thần, tuổi còn thiếu niên bị 'bên thắng cuộc' lợi dụng...

 

Lại nhớ anh hùng Lê Văn Tám là một cầu chuyện... bia dặt.

 

Bạn nghĩ sao về 'Chính sử' VN' ?

 

Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang