Chính Chúa chọn con

12/17/2021 10:32:15 AM

Chúa ôi, từ trước muôn đời

Khi mà chưa có sao trời lung linh

Hồn con được Chúa Thiên Đình

Toàn Năng tạo dựng bằng Tình Bao La!

Chúa cho con được sinh ra

Qua Cha với Mẹ: ruột rà của con!

Biết đi, rồi chạy lon ton

Là nhờ Tình Chúa sắt son, nồng nàn

Được bao Ân Sủng Chúa ban

Trưởng thành, chẳng ngại gian nan giữa đời

Lắng nghe Tình Chúa kêu mời

Dấn thân rao giảng Nước Trời, Danh Cha:

Cánh đồng lúa chín bao la

Gắng làm thợ gặt thật thà, trung kiên!

Con yêu Mục Tử chăn chiên

Noi gương của Chúa, Mẹ Hiền ''Hồng Ân''

Mỹ Danh qua miệng Sứ Thần

Xuống chào Trinh Nữ tuyệt trần vô song!

Vững tin vào Chúa Quan Phòng

Làm từng việc nhỏ Chúa mong mỗi ngày:

Thật tâm tín thác vào ngay

Tình Yêu là Chúa, hăng say nguyện cầu

Nhờ trung gian Mẹ đỡ đầu

Đưa con gặp Chúa (1) ở đâu Ngài cần:

Nơi nào Ngài cũng hiện thân

Qua người khốn khổ dù gần hay xa!

Năm xưa, Chúa đã sinh ra

Nằm trong máng cỏ thối tha, tồi tàn...!

Chúa nơi người ''đói, nghèo nàn

Đau thương, bệnh tật, lầm than, điếc, mù...''

Họ là Hình Ảnh Giêsu

Trên Đồi Tử Nạn đền bù tội cho

Những người ''quyền thế, giàu to

Tiền tài, châu báu đầy kho'', lầm đường:

Chết rồi, để lại cõi dương!

Ra Tòa của Chúa Thiên Đường Tối Cao!

Satan hớn hở đón chào

Những người độc ác đi vào ''tối tăm!' (2)


Ghi chú:

(1)- Dịch từ câu Latinh ''Ad Iesum (Jesum) per Mariam.'' (Đến Chúa Giêsu qua Mẹ Maria.)

(2)- Satan là Hoàng Tử của Bóng Tối: Le Prince des Ténèbres.

Đức Quốc, 17.11.2018

Đaminh Phan văn Phước

Chính Chúa chọn con:

1- https://www.youtube.com/watch?v=6BDTWLYhg-w

2- https://www.youtube.com/watch?v=z-zpeX0D-Gw

Lên đầu trang