Chia sẻ

Đức Maria và mầu nhiệm Lời Chúa

Ki-tô giáo thừa hưởng kho tàng mạc khải của Thánh Kinh và đã khám phá ra trong đó Lời Thiên Chúa nói với con người.

 Xem chi tiết »
Lòng Thương Xót Chúa Ở Đâu?

Lòng Thương Xót là một tên gọi khác của Thiên Chúa. Những ai vất vả gồng gánh nặng nề, những ai ngày đêm lo toan tất bật, những ai đang vật lộn bệnh tật khổ đau, những ai mang trên vai trách nhiệm tài chánh lớn lao, những ai đang nắm giữ vận mệnh to lớn của bao người, cách chung hết thảy chúng sinh long đong trên chốn dương trần, đều có thể nhận ra sự dịu dàng chăm sóc của Thiên Chúa trên cuộc đời mình.

 Xem chi tiết »
Các hình thức tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa

Có nhiều hình thức trong việc tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa

 Xem chi tiết »
Hãy nâng tâm hồn lên : Giải thích chi tiết cuộc đối thoại

“Hãy nâng tâm hồn lên, đừng giơ cao điện thoại lên” (ý của ĐGH Phanxicô)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa có thể chiến thắng và Ngài sẽ chiến thắng: Pesach và Pasqua

Cử hành Phục sinh - Pasqua của Kitô giáo, trung tâm của Kitô giáo giống như Pesach của người Do Thái. Ngoài sự khác biệt giữa các truyền thống, mẫu số chung của hai lễ đó là chia sẻ niềm tin chung: Thiên Chúa có thể chiến thắng, và Ngài sẽ chiến thắng sức mạnh của áp bức, cái chết và sẽ mở ra các con đường cho tự do và cuộc sống mới.

 Xem chi tiết »
Những lời sau cùng của Đức Giêsu

Ngày thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Ki tô, vị Phu Quân chí thánh của mình và khẩn cầu cho nhân loại được ơn cứu độ.

 Xem chi tiết »
Đức Kitô Phục Sinh: Người bạn đồng hành của Kitô hữu

Trước khi về trời, Đức Giê-su phục sinh đã hiện ra với các môn đệ tại Ga-li-lê và nhắn nhủ các ông rằng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20).

 Xem chi tiết »
Cần gì Chúa phải chết thay

Có một số người phê phán: “Chúa Cha là người Cha tàn ác vì đã bắt người Con Một của mình phải chết đau thương trên thập giá.”

 Xem chi tiết »
Chúa Giê-su ngã ba lần

Giống như Chúa Giêsu, chúng ta cũng bị kết án chịu đau khổ và phải chết vì tội. Chúa Giêsu vô tội nhưng tự nguyện; còn chúng ta, chúng ta miễn cưỡng và phạm tội.

 Xem chi tiết »
Tại sao Chúa Giêsu chết và sống lại?

Cái chết của Chúa Giêsu hoàn tất điều gì? Tại sao Thiên Chúa tha tội lại cần Đức Giêsu phải đổ máu? Thiên Chúa có phản ứng thái quá khi đưa ra cách xử lý quyết liệt như vậy? Tại sao Chúa Giêsu phải chết để hoàn toàn xá tội cho chúng ta? Sự phục sinh của Chúa Giêsu bảo đảm ơn tha tội như thế nào?

 Xem chi tiết »
Đứng trước cuộc Thương Khó

Phụng Vụ Tuần Thánh cho chúng ta suy gẫm về cuộc Thương khó của Chúa Giêsu một cách thật đặc biệt. Trong suốt năm, chỉ có hai ngày chúng ta được chính thức nghe đọc bài Tường thuật Cuộc Thương Khó, là ngày Lễ Lá và ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

 Xem chi tiết »
Ánh mắt Thầy ngày khổ nạn năm ấy

Ánh mắt có lẽ là nơi thể hiện rõ hơn cả nỗi niềm và tâm tư ẩn chứa trong sâu thẳm của lòng người.

 Xem chi tiết »
Món quà Chúa tặng ban

Cha thánh Eymard ngày xưa khi lập Dòng Thánh Thể, cha hằng ao ước được “ thắp lửa Thánh Thể ” ở khắp mọi nơi. Chính vì vậy, mà cha thánh đã say sưa và cố gắng “ thắp lửa Thánh Thể ” hết mình cho đến chết.

 Xem chi tiết »
10 Điều Về Bữa Tiệc Ly

Chuyện về Bữa Tiệc Ly luôn thú vị để thảo luận về những chuyện xảy ra trong ngày đó để hiểu thêm về Chúa Giêsu và Kitô giáo.

 Xem chi tiết »
Bài học từ tội của Phê-rô và Giuda

Trình thuật Lc 22:54-62 (≈ Mt 26:57, 69-75; Mc 14:53-54, 66-72; Ga 18:12-18, 25-27) cho biết: Họ bắt Đức Giêsu, điệu Người đến nhà vị thượng tế. Còn ông Phê-rô thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phêrô đến ngồi giữa họ. Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói: “Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy!”. Ông liền chối: “Tôi có biết ông ấy đâu, chị!”.

 Xem chi tiết »
Tam Nhật Vượt Qua

Tam Nhật Vượt Qua (Paschal Triduum), cũng gọi là Tam Nhật Thánh (Holy Triduum) hoặc Tam Nhật Phục Sinh (Easter Triduum). Đó là trung tâm điểm của đức tin: Sự Chết và Sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang