CHỈ CÓ CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI THOÁT TỬ THẦN

1/2/2013 9:05:37 PM
NGÀY 3 THÁNG 1 - MÙA GIÁNG SINH

Ga1_29-34.jpg 

Lời Chúa: Ga 1,29-34

29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

31
Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” 


-----

Điều đau xót nhất của Đức Giêsu là chính những người trong gia tộc của Ngài cũng không tin Ngài là Đấng Cứu Độ (x Ga 7,5). Do đó ai đến với Đức Giêsu, thì họ bắt Ngài đi và bảo mọi người : “Ông này điên rồi!” (Mc 3,20-21).

Chứng từ trên đây nói lên cả loài người mù quáng, trừnhững người có tâm hồn khiêm tốn, triệt để nghe và tùng phục Lời Chúa. Vì thế Đức Giêsu nói với những kẻ chống đối Ngài : “Ta đã nói với các ngươi : các ngươi sẽ chết trong tội của các ngươi. Vì nếu các ngươi không tin chính Ta là Đấng Kitô, các ngươi sẽ chết trong tội các ngươi. Nhưng nếu các ngươi lưu lại trong Lời của Ta, thì hẳn thật các ngươi là môn đệ của Ta, và các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ cho các ngươi được tự do. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi phàm ai phạm tội là đứa nô lệ, mà nô lệ thì không được lưu lại trong nhà mãi mãi, con mới lưu lại mãi mãi. Vậy nếu Chúa Con cho các ngươi được tự do, thì các ngươi mới đích thực là tự do”(Ga 8,24.31-32.35-36).

Như vậy, Đức Giêsu đã nói một sự thật cho mọi người để họtin vào Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến thì được sống đời đời (x Ga 17,3). Thế mà Ngài lại bị loài người giết chết vì sự thật Ngài nói. Nhưng Đức Giêsu không bó tay trước tội ác của loài người phủ trên đầu Ngài. Vị thủ lãnh Hội Thánh là ông Phêrô đã nói : “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chếtđối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.” (1Pr 2,24). Như thế Đức Giêsu đã làmứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia (x Is 53,4-12).

Chính vì thế mà ông Gioan Bt đã chối ba lần không : “Tôi không phải là Đấng Kitô, không phải là ông Êlya, không phải là ngôn sứ”, và ông nói cho mọi người biết : “Đấng đến sau tôi, trổi vượt hơn tôi, tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Ngài”(Ga 1,19-28). Và “hôm sau, ông Gioan thấyĐức Giêsu tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” (Ga 1,29-30 : Tin Mừng).

Ông Gioan Bt giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”,ám chỉ Chiên lễ Vượt Qua (x Xh 12,3 -14.21-27.43-46). Trong Tin Mừng Gioan,có ba điểm liên quan đến Đức Giêsu và Chiên lễ Vượt Qua :


- Ga 19,14 : Tòa án tổng trấn Philatô xét xử Đức Giêsu lúc 12 giờ trưa vào ngày áp lễ Vượt Qua, lúc đó các tư tế bắt đầu sát tế chiên Vượt Qua trong Đền Thờ.


- Ga 19,29 : Nơi đồi Sọ, Đức Giêsu kêu : “
Ta khát”, ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào nhành hương thảo rồi đưa lên miệng Đức Giêsu”. Có lẽvì vấn đề tượng trưng mà người ta lấy nhành hương thảo, vì nhành hương thảo đóng một vai trò quan trọng trong nghi thức lễ Vượt Qua : Người Do Thái lấy bó hương thảo nhúng vào trong chậu máu và bôi lên khung cửa … (x Xh 12, 22-23). Có lẽ vì vấn đề tượng trưng này mà ông Gioan viết : “Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Đức Giêsu”.

- Ga 19,33.36 : Chỉ thị về lễ Vượt Qua trong Xh 12,46b : “Các ngươi không được làm gẫy một xương nào của nó” đã được ứng nghiệm khi tên lính thấy Đức Giêsu đã chết, chúng khôngđập gẫy ống xương chân Ngài như hai tên trộm kia.


Một điều lấy làm lạ, nếu không muốn nói là vô lý vì ông Gioan Bt là người được Chúa dùng để dọn lòng mọi người đón Đấng Kitô, vậy mà hai lần ông nói : “
Tôi không biết Người” (Ga 1,31.33). Ông chỉ làm chứng rằng : “Tôiđã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga 1,33-34 : Tin Mừng).


Như thế, chỉ người nào được Chúa Thánh Thần rửa trong nước, người ấy mới thực là “đấng Thiên Chúa tuyển chọn”,bởi vì trong Bí tích Thánh Tẩy, người Kitô hữu là Hiền Thê của Chúa Kitô, nhưông Phaolô đã nói : “
Tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Ki-tô, để tiến dâng anh em cho Người như một trinh nữ thanh khiết.” (2Cr 11,2).


Như vậy, hai lần ông Gioan Bt nói “tôi không biết Ngài”, cho ta hiểu rằng :động từ “biết” trong Thánh Kinh có hai nghĩa : “Biết” là liên hệ đời sống vợ chồng, và “biết” là rõ mọi sự.


1/ “Biết” là liên hệ vợ chồng.


Đan cử : “
Ông Adam biết bà Eva là vợ mình, và bà đã có thai sinh hạ Cain” (x St 4,1a : Bản dịch NTT) ; khi sứ thần Gabriel báo tin cho Đức Maria sinh Con Thiên Chúa, Đức Maria nói : “Việc ấy xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1,34 : Bản dịch PVGK).

Vì thế, lần I ông Gioan Bt nói “tôi không biết Ngài” (Ga 1,31 : Tin Mừng), có nghĩa là ông không phải là Hiền Thê của Đức Giêsu, ông chỉ là chú phù rể, như ông nói : “Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.” (Ga 3,29).


2/ “Biết” là rõ mọi sự.


Ông Gioan Bt không biết rõ về sứ mệnh của Đức Giêsu, ông chỉ biết Ngài là Đấng quyết liệt diệt ngay kẻ ác, như ông đã giới thiệu : “
Ngài sẽ thanh tẩy các ngươi trong Thánh Thần và lửa, cái rê lúa cầm sẵn trong tay, Ngài sẽsảy sạch lúa sân Ngài, lúa của Ngài, Ngài thu vào kho lẫm, còn trấu lép thì Ngài sẽ thiêu trong lửa không hề tắt. Cái rìu đã để sẵn gốc cây, cây nào không sinh quả lành sẽ bị chặt quăng vào lò lửa. Vậy hãy sinh quả phúc đức xứng với lòng hối cải” (Mt 3,8-12).


Vì thế khi ông Gioan Bt bịbạo chúa Hêrôđê, kẻ tệ hơn cây không trái, ác hơn trấu lép tống ông vào tù, làm cho Đức Tin của ông chao đảo. Do đó : “
Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Đức Giê-su trả lời :“Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” (Mt 11,2-6). Như thế Đức Giêsu khi còn trong thân xác sống giữa loài người, Ngài không phán xét ai, vì Ngài đến cứu kẻ có tội biết sám hối và tin vào Ngài.


Vậy chỉ có người Công Giáo được Chúa Giêsu biết đến, vì trong Bí tích Thánh Tẩy họ trở thành Hiền Thê của Ngài, như lời ngôn sứ Isaia nói : “
Chẳng ai còn réo tên ngươi : “Đồ bị ruồng bỏ !”Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn.” Nhưng ngươi được gọi : “Ái khanh lòng Ta hỡi !” Xứ sởngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng.” Vì ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ,Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể,ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.” (Is 62,4-5). Mà đã là Hiền Thê thì biết rõ về tình yêu của Đấng Phu Quân mình. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói về tình yêu Đức Giêsu phủ trên người Công Giáo : “Anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công Chính, phàm ai sống công chính thìđã được Thiên Chúa sinh ra, họ được gọi là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ ra như thế nào điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Chúng ta đặt niềm hy vọng vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch, như Người là Đấng thanh sạch. Phàm ai phạm tội thì chống lại Luật Thiên Chúa.Đức Giêsu đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi, phàm ai ở trong Người thì không phạm tội” (1Ga 2,29-3,6 : Bài đọc).

Thực vậy, “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta ; những ai đón nhận Người, thì Người cho họ trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,14a.12a : Tung Hô Tin Mừng). Nhưng chỉ có những ai tin vào Ngài khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy mới cất lời tuyên xưng Đức Tin : “Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” (Tv 98/97,3cd : Đáp ca).

THUỘC LÒNG

Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ(Is 62,5).


Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang