Chết vì yêu

2/3/2022 4:27:35 PM

tòa giải tội

cha nghe lời hối nhân thú tội

cha ban lời yêu thương tha thứ

bỗng

như một tiếng sét

nhát dao nào đâm xuống

hai vết thương thấu sọ

kinh hoàng

máu đầm đìa lênh láng

cha gục xuống

bóng tối can-vê chiều xưa

"lạy Cha con phó hồn con trong tay Cha!"

đời mục tử

như đức ki-tô

chết vì yêu ...

Aug. Trần Cao Khải

giai-toi-3.jpg

giai-toi-2.jpg

giai-toi-1.jpg giai-toi-4.jpg

Lên đầu trang