Chẳng Lẽ Không Thể Nói Lời Cám Ơn Với Ngài Giêsu...

2/24/2012 4:07:19 AM

GIÊSU! Vì Ngài là “ĐƯỜNG DÂY NÓNG”

“24 giờ” trong suốt một ngày

Gọi cho Ngài không phải trả tiền ngay

Không sợ ghi băng, không bị nhầm số

Có nối dây… máy không bận bao giờ !

Không phải chờ !

Không bao giờ cắt máy hay nghẽn mạch

Cuộc gọi nào cũng luôn là nội thành

Dù là đêm hay ngày khi bạn gọi “collect”.

Mãi mãi là câu chuyện giữa Ngài và bạn

Mà phút trôi chẳng phải trả tiền thêm

Nối giây cho Ngài là chuyện rất riêng

Cùng một giá…không bao giờ thay đổi

Mà tất cả… chỉ là lời mời gọi…

Hãy gọi cho Ngài

Ngài chỉ có một múi giờ

Ở khắp nơi trên mọi miền thế giới

Bạn chỉ cần với tay ra là bấm số

Mà không khổ thân trả tiền thêm

Đức Giêsu yêu mến, yêu mến bạn

Ngài chẳng màng điều chi…

Ngoài điều yêu mến !

 

Sưu Tầm

Lên đầu trang