Câu nguyện thiết tha

4/9/2019 11:12:15 AM

Chúa ngồi lặng ngó xa xăm

cô đơn tuyệt vọng, trăng rằm buồn tênh


Chúa ơi con chẳng báo đền

tình thương cao cả Cha hiền yêu thương

đắm trong tội lỗi chán chường

u mê tăm tối trên đường xấu xa


Rồi con nước mắt nhạt nhòa

chính con giết Chúa nơi xa đỉnh đồi

máu Chúa thấm xuống muôn nơi

cho con sạch tội, đâm chồi vươn lên

dù con bất lực yếu mềm

xin thương soi dẫn qua đêm cuộc đời

quên đi ích kỷ, biếng lười

chia buồn, sẻ ngọt vì người hy sinh

con tim rộng mở hết tình

yêu thương Cha Cả,

trung trinh tấm lòng


Chúa ơi! xin ghé mắt trông

dẫu con hèn yếu vẫn lòng thiết tha…

 

Trịnh Tây Ninh

Lên đầu trang