Ý NGUYỆN THÁNH LỄ MỖI NGÀY

Cầu cho các Linh hồn

Xin ghi ý nguyện trong Thánh Lễ

Và gửi về soidavenduong@gmail.com

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 05, 2022

Cầu cho việc kiện toàn Đức Tin của người trẻ

 Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ khi được mời gọi sống trọn vẹn đức tin của mình, có thể khám phá nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, phân định sâu xa, can đảm sống đức tin và tận tụy phục vụ.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH67).

Lên đầu trang