Ý NGUYỆN THÁNH LỄ MỖI NGÀY

Cầu cho các Linh hồn

Xin ghi ý nguyện trong Thánh Lễ

Và gửi về soidavenduong@gmail.com

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 01, 2023

Cầu nguyện cho các nhà giáo dục

Xin cho các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Lên đầu trang