Cầu nguyện

Tài liệu chung năm 2017: Câu Giáo lý và câu Lời Chúa Ngày Chúa Nhật

Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân

 Xem chi tiết »
Tĩnh tâm Cùng Sống Niềm Hi Vọng-Chúa nhật II Mùa Vọng năm A

Lạy Chúa, trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt...

 Xem chi tiết »
Lời nguyện Tín hữu Chúa Nhật I Mùa Vọng 2016

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG 2016

 Xem chi tiết »
Cầu nguyện trong Mùa Vọng-Chúa nhật thứ I Mùa Vọng năm A

Ngài đã xuống tận đáy lòng con, xin cho con chỉ tập trung vào tận đáy lòng con.Ngài...

 Xem chi tiết »
Vượt khó theo phong cách của Mẹ Maria

Đau khổ là một phần tất yếu của cuộc sống, không phải vì cuộc sống buộc phải có đau khổ, mà vì cuộc đời xưa nay vẫn thế, vì con người mọi thời đều muốn né đau khổ, mà tránh không được.

 Xem chi tiết »
Nghi thức Bế mạc Năm Thánh ngoại thường Lòng Chúa Thương Xót tại các Giáo hội địa phương

Các chỉ dẫn sau đây về Nghi thức bế mạc Năm Thánh ngoại thường tại các Giáo Hội địa phương, được áp dụng cho các Giáo Hội theo nghi lễ Rôma và các Giáo Hội Tây phương ngoài nghi lễ Rôma. Thẩm quyền của các Giáo Hội ngoài nghi lễ Rôma có thể sửa đổi một số nghi thức cho hợp với văn hóa địa phương.

 Xem chi tiết »
Mẹ nhỏ lại để Chúa lớn lên

Khi ngắm 5 sự Vui, con liên lục lặp đi lặp lại Đức Mẹ thế này Đức Bà thế kia. Nhưng khi ngắm 5 sự Sáng, Mẹ đã ẩn đi, mà Chúa thì sáng lên. Khi đọc lời kinh 5 mầu nhiệm sáng, không còn thấy danh xưng về Mẹ nữa. Cũng chỉ có sự thứ hai nói về dấu lạ hóa nước thành rượu là trực tiếp nhắc tới Mẹ.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang