Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 03 NĂM 2017

PopeFrancis-24Mar2013-02.jpg 

Ý Chung: Cầu cho việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại: Xin cho các Kitô hữu đang bí bách hại, được toàn thể Giáo Hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất.

Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng:
Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù !

Lên đầu trang