Ý NGUYỆN THÁNH LỄ MỖI NGÀY

Cầu cho các Linh hồn

Xin ghi ý nguyện trong Thánh Lễ

Và gửi về soidavenduong@gmail.com

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 01, 2022

Ý truyền giáo – Cầu cho tình huynh đệ đích thực

Xin cho các nạn nhân của phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo được xã hội nhìn nhận quyền lợi và phẩm giá của họ, nhờ tình huynh đệ đích thực.Lên đầu trang