Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 9, 2021

Ý chung - Một lối sống sinh thái bền vững
Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người biết can đảm chọn lựa lối sống trong sáng và bền vững, trong khi vui mừng được thấy các bạn trẻ cũng quyết tâm dấn thân.

Lên đầu trang