Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 04 NĂM 2017

PopeFrancis-24Mar2013-02.jpg 

Ý Chung: Cầu nguyện cho những người trẻ để họ biết đáp trả với lòng quảng đại ơn gọi riêng của mình, nhất là ơn gọi dâng hiến cho Thiên Chúa trong đời sống linh mục hay trong đời sống thánh hiến.

Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng:
Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù !

Lên đầu trang