Cầu nguyện cho người khác là cách đầu tiên để yêu thương họ

4/16/2021 6:23:04 PM
"Cách đầu tiên để cầu nguyện cho ai đó là tâm sự với Thiên Chúa về người đó. Nếu chúng ta làm điều này thường xuyên, mỗi ngày, trái tim của chúng ta không đóng lại, nhưng mở ra cho anh chị em của chúng ta. Cầu nguyện cho người khác là cách đầu tiên để yêu thương họ và điều đó thúc đẩy chúng ta tiến đến gần nhau hơn một cách cụ thể." - ĐGH PHANXICÔ -

linh_nguyen-caunguyen_1604.jpg

Ảnh : Linh Nguyễn ( Thành viên ban biên tập Conggiao.info )

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang