Câu đối XUÂN ẤT MÙI 2015

1/31/2015 7:57:41 PM

1. Đón Xuân Ất Mùi

Cầu Phúc Bình An

 

2.Minh Niên Thiên Chúa chúc phúc lành

Xuân mới  Con Người hưởng hồng ân

 

3.Giáo Xứ mừng Xuân Tân Phúc Âm hóa

Gia đình đón Tết  Sum họp quê hương

 

4.Gia đình sum họp

Giáo xứ an vui

 

5.Giáo dân lắng nghe Lời Thiên Chúa

Tu  sĩ vui sống đời hiến thân

 

6. Cuối năm tín hữu cảm tạ Hồng ân

Xuân sang Thiên Chúa rộng ban phúc lành

 

7.Công ơn Tổ tiên

Phúc lành con cháu

 

8.Con cháu vui Xuân nơi trần thế

Tổ tiên hưởng Phúc chốn vĩnh hằng

 

  Lm GB Phạm Hồng Thái

Lên đầu trang