Câu đối Tết Nhâm Thìn

1/17/2012 3:43:26 PM
Sau Công nghị Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y thường nhắn nhủ cần canh tân cuộc sống, ngài cũng nhắc đến “tu thân, tề gia”, nên câu đối năm nay chúng tôi làm theo chiều hướng đó.

Thiên Chúa vô tư, vi thiện tự nhiên hoạch phúc

Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ tề gia

 

Dịch ra 2 câu tiếng Việt:

 

Thiên Chúa vô tư, làm việc thiện, Xuân vui hạnh phúc

Cổ nhân chỉ dạy, biết tu thân, Tết hưởng bình an

 

Làm việc thiện, Xuân vui hạnh phúc

Biết tu thân, Chúa thưởng bình an

 

Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ

Lên đầu trang