CÂU ĐỐI NĂM ĐỨC TIN

10/31/2012 7:46:16 AM

1. Cánh cửa Đức tin đã rộng mở

Tâm Hồn tín hữu hướng cả về

 

2. Bí tích Thánh Tẩy khởi đầu của Lòng tin

Nhà Cha trên trời  điểm tới cuộc Hành trình

 

3. Hãy cùng chết đi với Chúa Kitô

Để  được Sống lại vinh quang với Người

 

4. Không chịu cho muối đất bị lạt đi

Chẳng muốn để Ánh sáng bị che khuất

 

5. Việc làm Chúa muốn ta thực hiện:

Tin vào Đấng Cứu chuộc trần gian

 

6. Năm Đức tin: Lòng tin cá nhân được củng cố

Thời Hồng Phúc: Đức Ái tập thể cũng gia tăng

 

7. Công đồng Vatican qua nửa thế kỉ

Sách Giáo lý Hội  thánh được nhị thập niên

 

8. Đây cơ hội hoán cải cuộc sống

Này dịp may sống tốt đời mình

 

9. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách người tín hữu

Nhiệt tình truyền giáo  canh tân mọi  tâm hồn

 

10. Tin trong lòng  nên công chính hóa

Xưng  ngoài miệng mới rỗi linh hồn

 

11. Đức Maria gương mẫu của lòng tin

Các thánh tử đạo chứng nhân cho  lòng mến

 

12. Được  Hạnh phúc nhờ Đức tin

Nhận Phần thưởng do Đức Ái

 

Lm GB Phạm Hồng Thái

Lên đầu trang