Câu đối dựa ý thư mục vụ HĐGMVN‏

11/18/2014 9:42:56 AM
Tân Phúc Âm Hóa Đời sống các Giáo Xứ và các Cộng đoàn sống đời thánh hiến

Gia đình nhà cầu nguyện sống tình bác ái

Giáo xứ  nơi  hiệp nhất hưởng  phúc bình an


Gia đình thánh thiện thuận hòa

Giáo  xứ  yêu thương hợp nhất


Tín hữu lắng nghe Lời Chúa Hiệp thông Bác Ái

Cộng Đoàn tham dự Thánh Lễ siêng năng nguyện cầu


Giáo hữu sơ khai lắng nghe Giáo lý  Tông đồ

Dân Chúa hôm nay nguyện sống cuộc đời chứng nhân


Linh mục rao giảng Lời Chúa từ tận trái tim

Tín hữu đón nhận Tin Mừng với  cả tâm tình


Linh mục hết lòng  phục vụ Giáo xứ

Giáo dân nhiệt tâm xây dựng Nhà chung


Tu sĩ dấn thân sống đời thánh hiến

Hội thánh  tăng nhiều  hoa trái đức tin


Mẹ La Vang phù trợ Cộng Đoàn Dân Chúa

Máu Tử Đạo nảy sinh Hạt Giống Đức tin

 

Lm GB Phạm hồng Thái

Giáo hạt Phan rang - Giáo phận Nha trang

Lên đầu trang