CẦU CÙNG THIÊN THẦN BẢN MỆNH

8/31/2021 4:41:46 PM

Lạy Sứ thần Thiên Chúa, là Thiên thần Bản mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho Người. Xin Người ở luôn bên con đêm ngày soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.

Lên đầu trang