Caritas: Giáo hội nơi trung tâm của việc phục vụ

7/25/2019 6:43:28 AM
Khi nói đến Caritas là nói đến bác ái. Khi nói đến bác ái, là nói đến tình yêu, và tình yêu là điều cốt lõi của tất cả mầu nhiệm trong đức tin của chúng ta.

CaritasCoteDIvoire.jpg

Caritas Bờ Biển Ngà đã kết thúc cuộc họp được tổ chức tại Yamoussoukro vào ngày 11 và 12 tháng 7 để duyệt xét tiến trình xác minh và đánh giá các dự án, cải thiện phối hợp giữa Caritas các giáo phận, và chú ý đến việc phân tích ngân sách để quản lý hiệu quả các dự án. Đồng thời, kế hoạch chiến lượt 2018-2023 cũng được xem xét và đề xuất các giải pháp phù hợp.

 

Đối diện với những thách đố quan trọng trong những năm tới, Đức cha Alexis Touabli Youlo, Giám mục Giáo phận Agboville và Giám quản tông toà của Giáo phận Yamoussoukro, đã cảm ơn những nhân viên của Caritas. Và ngài thêm rằng: “nơi trung tâm của việc phục vụ có sự hiện diện của Giáo hội. Bởi vì khi nói đến Caritas là nói đến bác ái. Khi nói đến bác ái, là nói đến tình yêu, và tình yêu là điều cốt lõi của tất cả mầu nhiệm trong đức tin của chúng ta. Caritas là hiện thực hoá của tình yêu.” (Fides 19/7/2019)

 

Văn Yên, SJ

 (VaticanNews 23.07.2019)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang