Cái chết tuyệt vời

4/5/2020 2:55:45 PM

Hơn 2000 năm trước Chúa Giêsu đã chết

 

Với con mắt người phàm

Ngài đã chết... như nhiều người đã chết

Một cái chết đau thương, cô đơn và nhục nhã

Một cái chết không vòng hoa, chẳng vòng cườm

Một cái chết không kèn, không trống

Không người đốt nhang, chẳng ai thắp nến.

 

Thế mà suốt hơn hai mươi thế kỷ qua

Và chắc chắn hàng ngàn thế kỷ sau nữa

Mỗi khi tưởng nhớ đến cái chết này

Bao người đã, đang và vẫn còn phải ngậm ngùi, rơi lệ

Đó là một cái chết đẹp, đẹp tuyệt vời

Không ở hình thức nhưng ở nội dung, ý nghĩa

Là cái chết của Người Con một, duy nhất

Tự nguyện hy sinh chuộc tội cả loài người

 

Cái chết nói lên lòng trung thành tuyệt đối

Với Thánh ý từ thuở xa xưa của Thiên Chúa

Cái chết cũng bày tỏ sự yêu thương

Của người Con sẵn sàng làm mọi sự Cha muốn

Dù có phải hy sinh, tủi nhục, đau khổ, bị bỏ rơi

Và nhất là phải chết treo thân trên Thập Giá.

 

Xin cúi đầu tạ ơn Thiên Chúa

Đã chết đi vì quá đỗi yêu thương

Xin cho chúng con biết

Sống xứng đáng với tình thương của Chúa

Và mãi mãi trung thành với hồng ân cao quí

Người đã dành cho chúng con. Amen.

 

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Lên đầu trang