Cách sống đúng để Loan báo Tin mừng

9/16/2021 9:02:02 AM
Suy niệm Lời Chúa ngày thứ 5 sau Chúa nhật 24 TNB

thu5.jpg

Phụng vụ hôm nay (1 Tm 4, 12-16 và Lc 7, 36-50) trình bày cho chúng ta cách sống để trở nên gương mẫu cho người khác, hay trở nên dấu chỉ loan báo Tin mừng.

Nơi bài đọc I, với kinh nghiệm cá nhân của mình, Thánh Phao lô mạnh dạn khuyên nhủ Timothe về cách ăn nết ở để trở nên gương mẫu cho mọi người về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. Điều quan trọng để sống được điều đó, thánh nhân nhắc nhở Timothe hãy chuyên cần đọc Sách Thánh, chuyên cần khuyên nhủ và dạy dỗ. Vì như Thánh Giê-rô-ni-mô nói “không biết Kinh Thánh là không biết Đức Ki-tô”. Người tín hữu công giáo sẽ khó lòng truyền giảng Tin mừng và sống đúng những giới răn của Chúa nếu chúng ta thiếu sót việc đọc, suy gẫm Kinh Thánh. Vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. Tại sao không nói hay không rao giảng được Đức Giê-su cho người khác? Vì không có làm sao chúng ta có thể cho tha nhân. Thánh Phaolô nhấn mạnh với Timothe hơn nữa: Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Quả thật, ý thức vào lời ăn tiếng nói và cung cách hành động của bản thân trước tha nhân là điều đáng để ý vì nhờ đó, chúng ta đang trở nên chứng nhân sống động cho người khác, nhất là cho anh chị em chưa cùng niềm tin.

Nơi bài Tin mừng (Lc 7, 36-50), chúng ta bắt gặp 3 gương mặt để xét lại lối sống chứng nhân của chúng ta trong đời sống hằng ngày. Gương mặt thứ nhất, là gương mặt của người Pha-ri-sêu. (c. 36). Ông ta mời Chúa đến dùng bữa nhưng xem ra tâm ông không tốt vì ông chỉ biết dòm ngỏ để dò xét, lên án, chỉ trích, thành kiến người khác, cụ thể là với người phụ nữ tội lỗi và ngay cả Đức Giê-su. Ông ta chỉ biết xét đoán về ngoài mà không thể thấu hiểu cái bên trong. Gương mặt thứ hai là người phụ nữ vốn là người phụ nữ tội lỗi trong thành.(c.37). Cô ta biết mình là kẻ tội lỗi đáng được tha thứ. Cô ta biết về Đức Giê-su có thể sẽ tha thứ và xoá hết tội lỗi cho cô. Cô đã đến bên cạng Đức Giê-su ngang qua các hành vi: “khóc lóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.” (c. 38). Đây là hành động của người cảm nhận được sự tha thứ. Và đúng như vậy, nhờ hành động và thái độ khiêm tốn của người đàn bà tội lỗi, Đức Giê-su đã khen cô ta và đã thốt lên: Tội của chị đã được tha rồi’ và lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” (c. 48.50). Gương mặt thứ ba là gương mặt của Đức Giê-su, Đấng đầy lòng nhân hậu. Là hiện thân Lòng Thương Xót của Thiên Chúa ở với nhân loại, Đức Giê-su đã thi ân giáng phúc trong mọi nơi mọi lúc. Ngài không loại trừ nhưng luôn bao dung thứ tha. Hành động và lời nói của Ngài đối ông Pha-ri-sêu và nhất là đối với người phụ nữ tội lỗi rất nhẹ nhàng nhưng có sức giải thoát cũng như cảm hoá.

Sau khi nhìn ngắm cả ba khuôn mặt trên, ước mong rằng mỗi chúng ta được mời gọi hãy biết “nhìn người mà nghĩ đến ta”. Ta đang sống trong thái độ nào? Hay xét nét và lên án như người Pha-ri-sêu? Biết khiếm tốn nhận ra tội lỗi của mình để chạy đến với Đức Giê-su như người phụ nữ tội lỗi? Biết sống bao dung và thứ tha như Đức Giê-su? Mỗi người hãy tự vấn lương tâm mình để chỉnh sửa lại lối sống của mình cho phù hợp với Tin mừng ngõ hầu trở nên dấu chứng loan báo Tin mừng cho anh chị em đồng loại trong mọi nơi và mọi lúc.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

Lên đầu trang