Các Thiên thần được Thiên Chúa tạo dựng khi nào?

9/7/2019 10:51:24 AM
Nói chung thì Kinh Thánh ít nói về các Thiên thần. Chỉ có một vài trang Sách Thánh nhắc đến các sứ giả vô hình này, nhưng cũng không nói gì về nguồn gốc. Thậm chí, cũng không có chỗ trong Kinh Thánh minh nhiên nói rằng Thiên Chúa tạo dựng nên các Thiên thần. Nhưng có thể có một số điểm chỉ ra điều ấy.

thienthan.jpg

 

Vị thiên thần đầu tiên được Kinh Thánh nói đến là Satan. Trong sách Sáng Thế, nó được gọi là "con rắn", về sau được nói rõ là một thụ tạo thiêng liêng đã khinh mạn Thiên Chúa vào lúc khởi đầu. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo nói: "Hội Thánh dạy rằng Satan đầu tiên là một Thiên thần tốt lành, được Thiên Chúa dựng nên. Ma quỷ và các thần ô uế đã được Thiên Chúa tạo nên tốt lành tự bản chất, nhưng chúng trở nên xấu xa bởi hành động của chúng" (GLHTCG 391).

 

Kinh Thánh cho thấy rõ ràng Lucifer và các thần dữ sa ngã trước khi Ađam và Êva bị cám dỗ trong vườn Êđen. Điều đó nghĩa là loài Thiên thần được dựng nên trước ngày thứ sáng tạo thứ sáu.

 

Đa số các nhà Kinh Thánh học đồng ý rằng các Thiên thần được tạo dựng vào ngày thứ nhất của công trình sáng tạo, và việc Satan sa ngã chính là ý nghĩa của câu Thiên Chúa tách ánh sáng ra khỏi bóng tối.

 

Thánh Augustinô đồng ý với quan điểm trên, và viết trong quyển "Thành Đô Thiên Chúa" của mình: "Khi Thiên Chúa nói "hãy có ánh sáng, và liền có ánh sáng", nếu chúng ta đồng ý với suy nghĩ ánh sáng đây là việc các Thiên thần được sáng tạo, thì chắc chắn họ được sáng tạo làm những người dự phần trong ánh sáng vĩnh cửu là Đức Khôn Ngoan bất biến của Thiên Chúa, Đấng chúng ta gọi là Con Một Thiên Chúa; do đó họ được chiếu sáng bởi Ánh Sáng tạo dựng họ, nên họ có thể trở thành ánh sáng và được gọi là "ngày"."

 

Điều này nghe hữu lý khi mặt trời và mặt trăng được sáng tạo ở tận ngày thứ bốn. Khi đó ánh sáng thể lý mới bắt đầu chiếu toả.

 

Như thế, các Thiên thần được sáng tạo ngay từ đầu cuộc tạo dựng và vẫn hiện diện sống động trong thế giới của chúng ta ngày nay, vẫn tác động đến đời sống chúng ta cách âm thầm để giúp đỡ ta, dù ta chưa bao giờ nhìn thấy.

 

Theo Aleteia

Gioakim Nguyễn biên dịch

Lên đầu trang