Các thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh Phaolô PHẠM KHẮC KHOAN, Phêrô NGUYỄN VĂN HIẾU, Gioan Baotixita ĐINH VĂN THÀNH

Ngày 28 Tháng 04 - Thánh Phaolô PHẠM KHẮC KHOAN, Linh mục ( 1771-1840); Thánh Phêrô NGUYỄN VĂN HIẾU, Thày Giảng (1777-1840); Thánh Gioan Baotixita ĐINH VĂN THÀNH, Thày giảng(1796-1840)

 Xem chi tiết »
Thánh Phêrô VŨ TRUẬT, Phêrô TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG, Phaolô NGUYỄN VĂN MỸ

Ngày 18 tháng 12 - Thánh Phêrô Vũ Truật, Thày giảng (1817-1838) - Thánh Phêrô TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG, Thày giảng (1808-1838) - Phaolô NGUYỄN VĂN MỸ, Thày giảng (1798-1838)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang