Các thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh Phêrô VŨ TRUẬT, Phêrô TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG, Phaolô NGUYỄN VĂN MỸ

Ngày 18 tháng 12 - Thánh Phêrô Vũ Truật, Thày giảng (1817-1838) - Thánh Phêrô TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG, Thày giảng (1808-1838) - Phaolô NGUYỄN VĂN MỸ, Thày giảng (1798-1838)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang