Các thánh Anh Hài

12/27/2011 5:07:22 PM

Bạo chúa Hê-rô-đê

Nghe thấy tin đồn lạ

Về hài nhi bé nhỏ

Vừa mới được sinh ra

 

Ông tá hỏa khi nghe

Đó là Thiên vương lạ

 Ông vội lập mưu kế

Để bảo vê ngai vàng

 

Lệnh thâm độc được ban

Vì đại vương nhỏ mọn:

"Trai hai tuổi trở xuống

Phải giết sạch, cấm tha"

 

Vô tội bao hài nhi

Bị giết chết oan nghiệt

Bao người mẹ than khóc

Vì oan ức, thương con

 

Ngày nay vẫn vô vàn

Ác tâm trong xã hội

Biết bao trẻ vô tội

Chết vì ý tiểu nhân

 

Lạy Giêsu, Ngôi Con

Ngài sinh trong nghèo khổ

Đời con đầy nỗi sợ

Xin cứu độ, Chúa ơi!

 

TRẦM THIÊN THU
Giáng sinh – 2011

Lên đầu trang