Bước đi trong đức tin

10/2/2012 8:20:06 AM

Cảm tạ Ngài, tạ ơn luôn mãi

Hạt Đức Tin gieo vãi vun trồng

Niềm Tin kết trái đơm bông

Đất trời ló rạng Vầng Đông diệu vời

 

Đấng Cứu Độ xé trời xuống thế

Cứu gian trần thoát bể trầm luân

Tình yêu gội tưới nhân gian

Suối nguồn ân phúc ngập tràn mãi liên

 

Xin đưa dẫn con chiên xa lạc

Trở về nguồn hoan lạc bình an

Niềm tin sức sống trao ban

Xây đời tươi sáng vẹn toàn ấm êm

 

Xin bước đi trong niềm hy vọng

Để cuộc đời lớn rộng tin yêu

Trọn đời theo bước Giê-su

Đức Tin vàng đá thiên thu rạng ngời

 

Xin bước đi bên người nghèo khó

Để sẻ chia sầu khổ nhẹ vơi

Thương người kiếp phận đơn côi

Dấn thân phục vụ mọi người hèn sang

 

Xin bước đi vai mang thập tự

Để thông phần vào sự Phục Sinh

Nhịp bước cùng Đức Nữ Trinh

Xin Vâng theo Mẹ trung trinh giữa đời

 

Xin bước đi sống đời chứng tá

Để Lời Ngài chiếu tỏa muôn nơi

Trung kiên truyền giảng Tin Vui

Chúa dùng Máu Thịt dưỡng nuôi gian trần

 

Xin bước đi canh tân mặt đất

Luôn yêu thương hiệp nhất muôn người

Căng buồm vượt sóng ra khơi

Gieo mầm hạnh phúc cho đời nở hoa

 

Xin bước đi cùng con Chúa ơi!

Xin bước đi cùng con Chúa ơi!

 

Thiên Trần

Lên đầu trang