BÙI CHU

Thành lập:


Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa: Nữ vương Rất thánh Mân Côi

Giám Mục:
 Tôma Vũ Đình Hiệu
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục: xã Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

Địa giới: 4/5 diện tích tỉnh Nam Định

Website:
gpbuichu.org

Giáo hạt:

-        Báo Ðáp
-        Bùi Chu
-        Kiên Chính
-        Lạc Ðạo
-        Liễu Đề
-        Ninh Cường
-        Phú Nhai
-        Quần Phương
-        Quỹ Nhất
-        Thức Hóa
-        Tứ Trùng
-        Tương Nam
-        Ðại Ðồng
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Giuse Hoàng Văn Tiệm

Lên đầu trang