Bộ sách “Thánh đạo đại nguyên lược giải”

10/14/2012 6:44:20 PM
Từ cha sở Tịnh Sơn Giuse Lê Thu Thâu, ban Truyền Thông & Văn Hóa Giáo phận Qui Nhơn đã nhận được bộ sách “Thánh đạo đại nguyên lược giải” của Đức cha Jeanningros (Đức cha Vị) và cha Chính soạn thảo.

ThanhDaoDaiNguyen.jpg 

Nguyên cuốn sách này là tài sản của cha Hóa, cha đỡ đầu của cha Giuse Thâu. Xin cám ơn cha Giuse Thâu đã nhiệt tình ủng hộ ban Truyền thông & Văn hóa chúng con trong việc sưu tầm những di sản tinh thần của Giáo phận. Chúng con cũng xin quý cha và những ai quan tâm đến việc bảo tồn và phát triển những di sản này của Giáo phận, nếu tìm thấy ở đâu đó có những cuốn sách của các nhà in Làng Sông và Qui Nhơn, xin liên lạc với chúng con qua địa chỉ email: bttvhqn@gmail.com

Thánh đạo đại nguyên lược giải” là bộ sách giáo lý dành cho các thầy giảng (giáo lý viên) gồm hai cuốn:

- “Cuốn thứ nhứt” dày 220 trang, in lần thứ hai vào năm 1927 tại Nhà in Qui Nhơn (Imprimerie de la Mission Quinhon).

- « Cuốn thứ hai » dày 241 trang, in lần thứ hai vào năm 1929 tại Nhà in Qui Nhơn (Imprimerie de la Mission Quinhon). Đáng tiếc là cuốn này đã bị mối ăn một phần từ trang 173 đến trang 241.

Tác phẩm này là công trình hợp tác của Đức cha Jeanningros Vịcha Simon Chính. Xin trích phần «Tiểu dẫn» để chúng ta hiểu rõ hơn về nội dung bộ sách. Các kiểu in nghiêng, in đậm và chữ in được giữ đúng như trong nguyên bản.


THÁNH ĐẠO ĐẠI NGUYÊN LƯỢC GIẢI

TIỂU DẪN


Đức Chúa Trời dựng nên loài người có trí khôn, để cứ lẽ mà nhìn biết sự thật trên hết, là Đức Chúa Trời, là đấng sanh dưỡng cai trị mọi loài, đáng yêu mến kính thờ trên hết mọi sự. Nhưng mà trí người ta đã ra tối tăm u trệ, phần thì nhiễm lấy lẽ dối trá dị đoan, lại tâm tình hay nghiêng chìu về đàng trái, ham mê những sự xác thịt ưa hạp: nên lấy đạo thánh Chúa làm khó tin, khó giữ, chẳng màng xét tới, mà lại bắt bẻ đều nọ sự kia.

Vì vậy, phải có ơn riêng Chúa ban, người ta mới có sức trở về đàng chính mà tin, giữ đạo thánh sốt sắng bền đỗ.

Nhưng mà cho được ơn ấy, thì Đức Chúa Trời dùng kẻ giảng dạy mở lòng người ta trước. Như xưa Đức Chúa Trời sai môn đệ đi giảng thành nọ chỗ kia trước, đoạn Người đến sau, lại Người dạy rằng: Bay hãy đi giảng cho muôn dân thiên hạ, ai tin mà chịu phép Rửa tội, thì đặng rỗi. Ấy vậy ơn giữ đạo bởi đức tin, tin bởi nghe hiểu. Cho nên phải có kẻ thông biết lẽ đạo đành rành, cùng biết phân giải rẽ ròi minh bạch, dùng những sự thấy đặng mà đem đến việc thiêng liêng, mượn lấy lẽ tầm thường mà suy đến đều cao sâu mầu nhiệm, thì người ta mới dễ nếm mùi đạo thánh. Vì trí khôn thấy sự gì có chứng cớ minh bạch, có lý sự vững vàng, mới lấy làm chắc thật.

Bởi đó kẻ muốn giảng rao danh thánh Chúa, giúp phần rỗi người ta, phải gia công tập luyện cho đầy lòng mến Chúa yêu người, cùng gắn sức học hành cho thông minh đạo lý. Chẳng những phải thuộc mấy đều cần kíp như bổn đạo thường, mà lại phải biết lấy lẽ chắc chắn làm chứng vững vàng, biết dùng ví dụ ám hạp, cắt nghĩa rõ ràng, biết phân giải, đối đáp những đều người ta nghi nan, bắt bẻ thì mới sáng danh đạo thánh Chúa, và làm ích cho người ta.

Nhơn vì sự ấy, đã đặt lấy những đều đại cái trong đạo, lựa những lẽ dễ hiểu trong sách lý đoán, sách thánh hiền cắt nghĩa, cùng giải một hai đều kẻ ngoại hay cơ hỏi bắt bẻ, mà đón làm một bổn, đặt hiệu là Thánh đạo đại nguyên lược giải: phân làm hai cuốn, chia phần, đoạn vắn dài tùy việc, có ý cho vừa sức học trò dễ hiểu dễ nhớ.

Cuốn nhứt tóm lại và giải những sự phải biết, phải tin, là lẽ thật soi sáng cho ta bỏ đàng lạc, trở về đàng chính, mà vưng giữ lề luật Đức Chúa Trời. Cho nên trước hết giảng chung cho biết đạo nào đáng giữ, đạo nào chăng, đoạn cứ thứ theo KINH TIN KÍNH mà phân giải.

Cuốn nhì chỉ những việc phải làm, những đều phải lánh, và phương phép giúp ta làm lành lánh giữ, cùng cách thế cầu xin cho được ơn trọn lành bền đỗ, hầu đặng lãnh phần thưởng toàn công. Cho nên sẽ cứ theo MƯỜI GIÁI RĂN ĐỨC CHÚA TRỜI, SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH, BẢY MỐI TỘI ĐẦU, BẢY PHÉP BÍ TÍCH.

Vốn kẻ dạy người ta, phải học nhiều, mới biết dạy ít. Nên đây dọn vừa đủ cho thầy giảng học, hầu biết phân giải mấy đều mình muốn dạy. Ấy vậy thầy giảng phải biết lựa mấy đều chính gốc, đều cần hơn: sự gì người ta phải biết trước, thì dạy trước cho vừa sức kẻ nghe. Cứ sự dễ lần tới sự khó, bậc thấp men lên bậc cao. Cũng như kẻ lên thang, phải qua bậc cần, bậc dưới trước hết, đoạn mới lần lên mấy bậc trên đặng.

Giáo hữu cũng đặng nhờ sách này mà thêm rõ những sự mình phải tin, phải giữ. Vì nhiều người chưa nghe giảng dạy lẽ đạo cho đủ đầu đuôi, lại dầu đã nghe, cũng hay quên mau lảng, có năng coi sách, mới dễ nhớ dễ thuộc hơn. Vì lời nói mau bay, mà chữ biên thì bền đậu. Lại được nhờ đây cho biết giảng giải lẽ đạo, giúp kẻ ngoại trở về đàng chính, vì Đức Chúa Giêsu cũng đã đổ hết máu mình mà cứu chuộc phô kẻ ấy.

Ấy vậy chớ chi mỗi người có đạo nên mỗi tông đồ trong xứ mình, vì Đức Chúa Trời ban cho mình đạo thánh Chúa trước, âu là cũng có ý dạy kẻ chưa biết, nhứt là trong bà con thân tộc mình. Vì vậy, dám khuyên coi xét sách nầy cho rõ đạo lý.

Làm tại nhà trường ĐẠI AN
Ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 1907
S. CHÍNH

BTTVHQN

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang