Biết tội và sám hối

3/15/2016 1:18:27 PM

Suốt ba năm trên đường đi giảng Đạo,

Đích thân Chúa tuyển chọn Nhóm Mười Hai.

 Các Ông được nghe Người dạy từng ngày,

 Mà vẫn không khỏi những lần lầm lỡ.

Tệ hại nhất là Giu-đa tham của,

 Vì ba mươi đồng mất nghĩa Thầy trò.

Còn Phê-rô vì một phút sợ lo,

 Trong giây lát đã ba lần chối Chúa.

 Khi Giu-đa thấy việc mình đã lỡ,

Nhận ra tội mà không biết ăn năn.

 Lấy cái chết để đền tội xác thân,

 Song không nghĩ đến linh hồn bất tử.

Còn Phê-rô nghe tiếng gà gáy đó,

Chợt nhớ lời Thầy, khóc lóc than van.

 Chúa thứ tha còn Ân thưởng bội phần,

Đặt đứng đầu, Đại diện Người dưới thế.

Chúng ta hãy tự vấn mình xem nhé:

Vì bạc tiền mà có lúc "bán Ngài"?

 Khi "chối Đạo" để có "cơ đổi đời"?

 Phải làm gì cho lòng mình thanh thản?

 Biết lỗi phải thành tâm hối hận.

 Học Phê-rô hay theo cách Giu-đa?

 Mùa Hồng Ân đang gõ cửa từng nhà.

Nhanh chân lên! Thời gian không chờ đợi!

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang